Chór Parafii NMP Matki Miłosierdzia w Wasilkowie – składa się z mieszkańców Wasilkowa. Odziedziczył ponad 100-letnią tradycję muzycznej oprawy liturgii mszy świętych oraz uroczystości patriotycznych w wasilkowskich parafiach. W przeszłości uczestniczył w wielu religijnych wydarzeniach w Archidiecezji Białostockiej m. in. w Kongresie Eucharystycznym, który odbył się w 1930 roku.

Obecnie liczy 20-u członków, którymi kieruje organista – Piotr Kamiński. 

Próby odbywają się raz w tygodniu – w piątki po wieczornej mszy świętej w sali katechetycznej pod plebanią.

Duchową opiekę sprawuje ks. proboszcz Zdzisław Karabowicz.

ZAPRASZAMY! Kto śpiewa – dwa razy się modli.