Sakramenty i Sakramentalia

Sakrament jest to znak widzialny, ustanowiony przez Pana Jezusa, który daje ludziom niewidzialną łaskę Bożą. W Jezusie Chrystusie niewidzialny Bóg stał się nam bliski, dostępny, widzialny. Po wniebowstąpieniu Chrystusa to, „co widzialne było w naszym Zbawicielu przeszło w Sakramenty" (Leon Wielki). Sakramenty uobecniają więc Chrystusa, Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie, Jego zbawczą miłość do człowieka, który może tej miłości uwierzyć lub ją odrzucić. Celem Sakramentów jest uświęcenie człowieka.

Sakramenty: Chrztu i Pokuty są na to ustanowione przez Pana Jezusa, by udzielały łaski uświęcającej ludziom, którzy jej dotąd nie mieli, albo, którzy ją utracili przez grzech ciężki. Pozostałe Sakramenty należy przyjmować w stanie łaski uświęcającej czyli bez grzechu ciężkiego.
Trzy Sakramenty, to jest: Chrzest, Bierzmowanie i Kapłaństwo, można przyjąć tylko raz w życiu. Zostawiają one bowiem na duszy przyjmującego znamię, czyli znak niezatarty. Inne Sakramenty nie wyciskają tego znamienia, dlatego można je przyjmować więcej razy w życiu. Przyjęcie każdego Sakramentu wymaga odpowiedniego przygotowania. Im lepiej i gorliwiej przygotowujemy się do przyjęcia Sakramentów, tym obfitsze łaski otrzymamy od Boga. Kto zaś przystępuje do Sakramentów świętych ze świadomością grzechu ciężkiego, nie tylko nie otrzymuje żadnych łask, ale popełnia ciężki grzech świętokradztwa.