Historia Parafii

Parafię powołał do życia bp Edward Kisiel 24 czerwca 1983 r., ustanawiając jej proboszczem ks. Antoniego Sasinowskiego.

Historia parafii NMP Matki Miłosierdzia w Wasilkowie rozpoczęła się od dekretu dotyczącego podziału parafii Przemienienia Pańskiego z dnia 24 czerwca 1983 r. Tego dnia ksiądz biskup Edward Kisiel erygował dwie samodzielne parafie: parafię Przemienienia Pańskiego przy starym kościele parafialnym i parafię NMP Matki Miłosierdzia, czyli Ostrobramskiej, przy nowo zbudowanym kościele.

Kościół ten został wybudowany staraniem ks. proboszcza Wacława Rabczyńskiego i konsekrowany przez księdza biskupa Adama Sawickiego 26 XII 1966 r. pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego.

Pierwszym proboszczem został dotychczasowy proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego ks. Antoni Sasinowski.

W 1995 roku tytuł kościoła został zmieniony na „NMP Matki Miłosierdzia”.

Za patronów parafii przyjęto NMP Matkę Miłosierdzia oraz św. Jana Chrzciciela

27 stycznia 1995 r. JE Ks. Arcybiskup Stanisław Szymecki przekazał naszej parafii Obraz Matki Miłosierdzia, który ozdabiał papieski ołtarz w czasie wizyty bł. Jana Pawła II w Białymstoku w dniu 5 VI 1991 r.
22 marca 1996 r. parafię nawiedziła Figura Matki Bożej Fatimskiej pielgrzymująca po świecie.

W dniach 14-15 maja naszą parafię nawiedził Obraz Jezusa Miłosiernego w ramach przygotowań do beatyfikacji sł. Bożego ks. Michała Sopoćko.

Obecnie (po wyodrębnieniu w 2001 r. parafii Jurowce) wspólnota parafialna liczy około 31oo osób. (ok. 1070 rodzin).

Cykliczne wydarzenia (ważniejsze):

  • Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie odbywa się  w kościele (od 2005 roku), w każdą niedzielę września
  • W sierpniu odbywa się Procesja Wodna (od 2015 roku), która płynie rzeką Supraśl do Wasilkowa, zatrzymując się po drodze na modlitwie i rozważaniu Pisma św.
  • W Wielkim Poście organizowana jest Droga Krzyżowa uzależnionych i współuzależnionych ze świadectwami alkoholików i współuzależnionych, a w Wielki Wtorek Droga Krzyżowa przechodzi ulicami miasta.
  • Parafia jest współorganizatorem Podlaskiej Biesiady Trzeźwości (od 2011 roku) w pierwszą sobotę sierpnia.

Ciekawostki:

W kościele są przechowywane relikwie: błogosławionego księdza Michała Sopoćki (od 15 lutego 2011), Sióstr 11 męczennic z Nowogródka oraz św. Kazimierza.

W podziemiach kościoła można zwiedzić Izbę Pamięci ks. Wacława Rabczyńskiego, budowniczego świątyni i pierwszego proboszcza oraz budowniczego monumentalnych rzeźb na cmentarzu parafialnym. W 2013 roku poświęcił ją Arcybiskup Edward Ozorowski Metropolita Białostocki. Izbę można zwiedzać codziennie.

Przy kościele znajduje się (od 2013 roku) Krzyż upamiętniający represje jakie dotknęły Wasilków po powstaniu styczniowym, kiedy kościół rozebrano, a proboszcza wywieziono na Syberię za pomoc powstańcom.

W Wasilkowie jest szkoła podstawowa im. ks. Wacława Rabczyńskiego, budowniczego kościoła, która kultywuje pamięć niezwykłego kapłana, budowniczego świątyni wasilkowskiej, monumentalnych rzeźb na cmentarzu i budowniczego groty w Świętej Wodzie.