Przy parafii NMP Matki Miłosierdzia istnieje 14 Kół Żywego Różańca, w tym jedno męskie. Ponadto modlą się dwa Koła Różańca Rodziców za Dzieci św. ojca Pio. Opiekunem jest ks. Jerzy Buzun.

Działalność nasza opiera się głównie na modlitwie różańcowej, wspólnej i indywidualnej w intencjach ogólnych i misyjnych Apostolstwa Modlitwy oraz w intencjach parafialnych; za kapłanów, za chorych, za młodzież, o pokój na świecie i osobistych.

Część kół gromadzi się na wspólną modlitwę w pierwszą niedzielę miesiąca w kościele parafialnym, pozostali modlą się w domach prywatnych, gdzie następuje comiesięczna wymiana tajemnic różańcowych. Od kilku lat, w pierwszą niedzielę miesiąca sprawowana jest Msza św. w intencjach poszczególnych kół różańcowych.