Przy parafii NMP Matki Miłosierdzia istnieje 14 Kół Żywego Różańca, w tym jedno męskie. Ponadto modlą się dwa Koła Różańca Rodziców za Dzieci św. ojca Pio. Opiekunem jest ks. Zdzisław Karabowicz, proboszcz parafii.

Działalność nasza opiera się głównie na modlitwie różańcowej, wspólnej i indywidualnej w intencjach ogólnych i misyjnych Apostolstwa Modlitwy oraz w intencjach parafialnych; za kapłanów, za chorych, za młodzież, o pokój na świecie i osobistych.

Część kół gromadzi się na wspólną modlitwę w pierwszą niedzielę miesiąca w kościele parafialnym, pozostali modlą się w domach prywatnych, gdzie następuje comiesięczna wymiana tajemnic różańcowych. Od kilku lat, w pierwszą niedzielę miesiąca sprawowana jest Msza św. w intencjach poszczególnych kół różańcowych.