Ruch Światło-Życie (tzw.OAZA)-jest to wspólnota młodzieżowa. Jej założycielem jest ks. Franciszek Blachnicki. Głównym naszym celem jest wspólna modlitwa i uczestnictwo w życiu parafii. Do ruchu należą dzieci i młodzież od 3 klasy szkoły podstawowej aż po liceum. Jako wspólnota wyjeżdżamy na rekolekcje adwentowe i wielkopostne, a w czasie wakacji bierzemy udział w dwutygodniowych oazach letnich.

Na spotkaniach rozważamy Pismo Święte i odmawiamy Liturgię Godzin. Ciesząc się, że jesteśmy jedną wielką rodziną, razem spędzamy czas podczas adoracji i czuwań – tańcząc i śpiewając. Oprócz tego lubimy razem bawić się i spędzać czas wolny. Moderatorem Ruchu Światło – Życie jest ks. Łukasz Kruszewski.

Spotkania są w piątki: Msza św. wspólnotowa o godz. 18. i potem spotkanie w salce pod plebanią.