Sakramenty i Sakramentalia

Sakrament Małżeństwa

Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego

Wszystkie etapy przygotowania do małżeństwa można sprawdzić  na stronie Duszpasterstwa Rodzin

Formalności związane ze ślubem załatwiane są w dwóch etapach:

Etap I

Narzeczeni zgłaszają się 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu. Datę i godzinę można ustalić wcześniej.

Dokumenty:

  • dokumenty konkordatowe z USC (ważne 6 miesięcy)
  • metryki chrztu do ślubu z parafii chrztu (ważne 6 miesięcy)
  • świadectwa ukończenia katechezy przedmałżeńskiej i udziału w 3 rozmowach w Poradnictwie Rodzinnym
  • zaświadczenie o ukończeniu dnia skupienia dla narzeczonych

Etap II

Narzeczeni zgłaszają się trzy miesiące przed terminem ślubu celem spisania protokołu przedmałżeńskiego.

Dokumenty:

  • zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach w innej parafii (jeśli potrzeba),
  • dane personalne świadków ślubu (imię, nazwisko, rok urodzenia oraz dokładny adres).


Muzyka na ślubie

Uroczystość zaślubin w kościele katolickim jest bardzo ważnym wydarzeniem w życiu każdego chrześcijanina. W związku z tym ważne jest też, aby muzyka kościelna wykonywana w trakcie liturgii Mszy św. ślubnej była dobrana w sposób godny powagi i rangi uroczystości.

Niejednokrotnie przyszli nowożeńcy starając się zatrudniać pewne zespoły bądź pojedynczych muzyków do oprawy liturgii w kościele nie zdają sobie sprawy, że w czasie odprawianej Eucharystii obowiązują zasady doboru pieśni kościelnej bądź muzyki sakralnej, które ściśle reguluje Sobór Watykański II.

Osoby zainteresowane zawarciem związku małżeńskiego, którzy mają upodobania i oczekiwania odnośnie własnego ślubu, związane z wykonywaniem pewnych utworów na skrzypcach, trąbce czy też innych instrumentach często nie zdają sobie sprawy z tego, że organy naszej parafii posiadają pełny zakres głosów instrumentów wcześniej wymienionych i doskonale w swoim brzmieniu odzwierciedlają barwy wielu dźwięków.

Organista i jednocześnie osoba odpowiedzialna w naszej parafii za oprawę muzyki w czasie liturgii mszy świętej proponuje spotkanie aby omówić i ustalić repertuar muzyczny w czasie liturgii Mszy św. na Państwa zaślubinach. Wcześniejsze spotkanie z nim na chórze, przy organach pozwoli na wysłuchanie konkretnych utworów bądź pieśni w celu zorientowania się czy dana muzyka spełnia Państwa oczekiwania

Jeżeli natomiast oczekiwania Państwa są odmienne to nie będzie przeszkód przy wynajmowaniu zespołów czy muzyków, o ile będzie to omówione z ks. Proboszczem i będzie zgodne z zasadami liturgii muzyki kościelnej.

Warto zauważyć, że propozycje dla państwa mogą być różne i uwzględniają kalendarz liturgiczny na dzień Państwa ślubu.