Sakramenty i Sakramentalia

Sakrament Małżeństwa

Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego

Formalności związane ze ślubem załatwiane są w dwóch etapach:

Etap I

Narzeczeni zgłaszają się 2 lub 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu. Datę i godzinę można ustalić wcześniej.

Dokumenty:

  • dokumenty konkordatowe z USC (ważne 3 miesiące)
  • metryki chrztu do ślubu z parafii chrztu (ważne 6 miesięcy)
  • świadectwa ukończenia katechezy przedmałżeńskiej i udziału w 2 rozmowach w Poradnictwie Rodzinnym
  • zaświadczenie o ukończeniu dnia skupienia dla narzeczonych

Etap II

Narzeczeni zgłaszają się 3 tygodnie przed terminem ślubu celem spisania protokołu przedmałżeńskiego.

Dokumenty:

  • zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach w innej parafii,
  • dane personalne świadków ślubu (imię, nazwisko, wiek oraz dokładny adres).


Muzyka na ślubie

Uroczystość zaślubin w kościele katolickim jest bardzo ważnym wydarzeniem w życiu każdego chrześcijanina. W związku z tym ważne jest też, aby muzyka kościelna wykonywana w trakcie liturgii Mszy św. ślubnej była dobrana w sposób godny powagi i rangi uroczystości.

Niejednokrotnie przyszli nowożeńcy starając się zatrudniać pewne zespoły bądź pojedynczych muzyków do oprawy liturgii w kościele nie zdają sobie sprawy, że w czasie odprawianej Eucharystii obowiązują zasady doboru pieśni kościelnej bądź muzyki sakralnej, które ściśle reguluje Sobór Watykański II. Osoby zainteresowane zawarciem związku małżeńskiego, którzy mają upodobania i oczekiwania odnośnie własnego ślubu, związane z wykonywaniem pewnych utworów na skrzypcach, trąbce czy też innych instrumentach nie wiedzą, że organy naszej parafii posiadają pełny zakres głosów instrumentów wcześniej wymienionych i doskonale w swoim brzmieniu odzwierciedlają barwy wielu dźwięków.

Organista i jednocześnie osoba odpowiedzialna w naszej parafii za oprawę muzyki w czasie liturgii mszy świętej proponuje spotkanie aby omówić i ustalić repertuar muzyczny w czasie liturgii Mszy św. na Państwa zaślubinach. Wcześniejsze spotkanie ze mną na chórze, przy organach pozwoli na wysłuchanie konkretnych utworów bądź pieśni w celu zorientowania się czy dana muzyka spełnia Państwa oczekiwania

Jeżeli natomiast oczekiwania Państwa są odmienne od moich propozycji to mogę obiecać, że nie będę czynił żadnych przeszkód przy wynajmowaniu zespołów czy muzyków o ile będzie to omówione z ks. Proboszczem i będzie zgodne z zasadami liturgii muzyki kościelnej.

Warto zauważyć, że propozycje dla państwa mogą być różne i uwzględniają kalendarz liturgiczny na dzień Państwa ślubu.