Sakramenty i Sakramentalia

Sakrament Eucharystii - I Komunia Święta

Eucharystia jest centrum i szczytem życia Kościoła, ponieważ Chrystus włącza Kościół i wszystkie jego członki do swojej ofiary uwielbienia i dziękczynienia, złożonej raz na zawsze Ojcu na krzyżu. Przez tę ofiarę Chrystus rozlewa laski zbawienia na swoje Ciało, którym jest Kościół. Celebracja Eucharystii obejmuje zawsze: głoszenie słowa Bożego, dziękczynienie składane Bogu Ojcu za wszystkie Jego dobrodziejstwa, a zwłaszcza za dar Jego Syna; konsekrację chleba i wina oraz uczestniczenie w uczcie liturgicznej przez przyjmowanie Ciała i Krwi Pana. Elementy te konstytuują jeden i ten sam akt kultu.

Pierwsza Komunia św. 26 czerwca 2024 o godz. 11.

Pierwszą Komunię świętą dziecko przyjmuje w swojej parafii (nie w parafii nauki). Przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu również odbywa się w parafii.

Dzieci przystępują do Pierwszej Komunii św. w klasie III szkoły podstawowej.

Gdyby jakieś starsze dziecko nie przystąpiło jeszcze do I Komunii św., rodzice powinni się zgłosić do przygotowującego dzieci do przyjęcia tego sakramentu.

Obecnie przygotowaniem dzieci zajmuje się ks. proboszcz. Do niego należy się zwracać z pytaniami, wątpliwościami.

Dokumenty potrzebne:

- metryka chrztu dziecka

- zaświadczenie o ukończeniu przygotowania do przyjęcia Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej