Sakramenty i Sakramentalia

Sakrament Bierzmowania

Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania

W I i II roku formacji (VI klasa) kandydaci do bierzmowania uczestniczą aktywnie w  życiu religijnym parafii. Ponadto spotykają się raz w miesiącu.

W III roku formacji (VIII i VII szkoły podstawowej) obowiązują kandydatów do bierzmowania następujące praktyki religijne:

Udział w Mszy św. w każdą niedzielę – Eucharystia w każdą niedzielę oraz wszystkie święta nakazane wynika z treści pierwszego Przykazania Kościelnego: „W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy św. oraz powstrzymać się od prac niekoniecznych”.
Przystępowanie do Sakramentu Pokuty (spowiedź) raz w miesiącu. (Należy jednak pamiętać, że do ważności spowiedzi konieczne jest wypełnienie pięciu warunków Sakramentu Pokuty: rachunek sumienia, żal za grzechy, postanowienie poprawy, szczera spowiedź, zadośćuczynienie).
Udział w Nabożeństwach: Różańcowym w październiku i Majowym z frekwencją nie mniejszą niż 2/3.

Udział w Nabożeństwach Drogi Krzyżowej w Wielkim Poście.

Ponadto:

Udział we wspólnych spotkaniach formacyjnych w świątyni parafialnej:

Klasy 7. i 8.:

08.12.2019 godz. 11         

23.02.2020 godz. 11         17.05.2020 godz. 11                01.06.2020 godz. 18

29.03.2020 godz. 11          24.05.2020 godz. 11               02.06.2020 godz. 18

26.04.2020 godz. 11          31.05.2020 godz. 11               03.06.2020 godz. 18

Klasy 6.:

24.11.2019 godz. 11         22.04.2020 godz. 11

16.02.2020 godz. 11         19.04.2020 godz. 11

Bierzmowanie klas 7. i 8. dnia 04.06.2020

Przypominamy, że przygotowanie do sakramentu bierzmowania odbywa się w parafii w której się mieszka. Młodzież powinna zapisać swoją chęć uczestniczenia w tych spotkaniach. OBECNOŚĆ JEST WARUNKIEM OTRZYMANIA SAKRAMENTU!

Proszę nie zapomnieć także o:

  • Udziale w Rekolekcjach Adwentowych.
  • Udziale w Rekolekcjach Wielkopostnych.
  • Udziale w Nabożeństwach Triduum Paschalnego.

UWAGA!

Uczniowie  potwierdzą udział w wymienionych wyżej praktykach podpisami w specjalnej książeczce, którą należy przedstawić przygotowującym przed przyjęciem sakramentu bierzmowania. Książeczki do odebrania w zakrystii.

Ponadto należy pamiętać:

  • Osoby ochrzczone poza parafią NMP Matki Miłosierdzia w Wasilkowie muszą przedstawić katechecie świadectwo chrztu.
  • Osoby spoza gimnazjum w Wasilkowie – zaświadczenie o pozytywnie zdanym egzaminie przed Bierzmowaniem.
  • Udział w praktykach, potwierdzonych wpisem do dzienniczka bierzmowanego.