Sakramenty i Sakramentalia

Sakrament Bierzmowania

Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.
Bierzmowanie w naszej parafii 21 maja 2024 podczas Mszy św. o godz. 18.

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania

W roku formacji (pierwsze klasy szkoły ponadpodstawowej) obowiązują kandydatów do bierzmowania następujące praktyki religijne:

Udział w Mszy św. w każdą niedzielę – Eucharystia w każdą niedzielę oraz wszystkie święta nakazane wynika z treści pierwszego Przykazania Kościelnego: „W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy św. oraz powstrzymać się od prac niekoniecznych”.
Przystępowanie do Sakramentu Pokuty (spowiedź) raz w miesiącu. (Należy jednak pamiętać, że do ważności spowiedzi konieczne jest wypełnienie pięciu warunków Sakramentu Pokuty: rachunek sumienia, żal za grzechy, postanowienie poprawy, szczera spowiedź, zadośćuczynienie).
Udział w Nabożeństwach: Różańcowym w październiku i Majowym z frekwencją nie mniejszą niż 2/3.

Udział w Nabożeństwach Drogi Krzyżowej w Wielkim Poście.

Przypominamy, że przygotowanie do sakramentu bierzmowania odbywa się w parafii w której się mieszka. Młodzież powinna zapisać swoją chęć uczestniczenia w tych spotkaniach. OBECNOŚĆ JEST WARUNKIEM OTRZYMANIA SAKRAMENTU!

Proszę nie zapomnieć także o:

  • Udziale w Rekolekcjach Adwentowych.
  • Udziale w Rekolekcjach Wielkopostnych.
  • Udziale w Nabożeństwach Triduum Paschalnego.

Ponadto należy pamiętać:

  • Osoby ochrzczone poza parafią NMP Matki Miłosierdzia w Wasilkowie muszą przedstawić katechecie świadectwo chrztu.
  • Wszyscy - zaświadczenie z uczęszczania na religię w szkole