Zakończyła wizytacja kanoniczna w naszej parafii. Dziękujemy także tym wszystkim, którzy zaangażowali się w pomyślny przebieg wizytacji kanonicznej. Módlmy się o owoce wizyty Księdza Biskupa w naszej parafii oraz o łaski naszym Pasterzom.