Odpust parafialny w którym czcimy Patronkę naszej parafii i świątyni Matkę Bożą Miłosierdzia. Homilie głosi ks. dr Tomasz Gierałtowski Oficjał Sądu Metropolitalnego w Białymstoku.