Wystawa z naszym kościołem jako zabytkiem architektury modernistycznej. "Zabytki Architektury Modernistycznej Województwa Podlaskiego", to wystawa, która 26 czerwca została otwarta w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku. Prezentuje zabytki modernistyczne z naszego regionu a wśród nich naszą świątynię. Oprócz naszego kościoła można tam znaleźć kościół św. Rocha w Białymstoku oraz świątynię w Dojlidach.