Małżeństwo samo z siebie nie będzie trwać, trzeba się za nie modlić!!!!!

Wspólnota Przyjaciół Oblubieńca zaprasza na Mszę Świętą 15 czerwca o godzinie 18.00. Po Mszy św. będziemy modlić się o odnowienie w nas łaski miłości małżeńskiej. Będziemy prosić o łaskę przyjaźni, abyśmy nigdy nie znudzili się ani nie zniecierpliwili sobą, ale zawsze tęsknili i pragnęli budować jedność w sakramencie małżeństwa z CHRYSTUSEM.

Przyjdź, to ostatnia Msza św. z modlitwą w intencji małżeństw. RAZEM POMÓDLMY SIĘ ZA TWOJE MAŁŻEŃSTWO!