31 marca w naszej parafii wyświęcono nowych ministrantów. Dobrze, kiedy młodzi chcą całym sercem służyć Jezusowi.