PIELGRZYMKA ,, SZLAKIEM PAMIĘCI’’. BIAŁORUŚ. 

SANKTUARIA I MIEJSCA HISTORYCZNE

w dniach 02 -05 maja 2019 r. (4 dni weekend majowy).

Jest to wędrówka szlakiem bogatej przeszłości, gdzie ślady dawnych czasów sąsiadują ze współczesnością. Na starych uliczkach kresowych miast jakby zastygła historia widoczna jest pamięć ich sławnej przeszłości. Sąsiadują tu pomniki z różnych epok i stylów, w których odzwierciedla się zawiła historia tych ziem. Przyciąga tu pierwotna przyroda, czyste rzeki, lasy i przepiękne krajobrazy. 

Będziemy podążać śladami Wybitnych Polaków m.in. króla Stefana Batorego, Św. Kazimierza Królewicza, Św. Maksymiliana Kolbe, Elizy Orzeszkowej, Czesława Niemena, Tadeusza Reytana, Romualda Traugutta, Antoniego Tyzenhausa, gen. Józefa Olszyny–Wilczyńskiego, Zofii Nałkowskiej, Tadeusza Kościuszki, Adama Mickiewicza, Stanisława Moniuszki i wielu innych po Kresach Rzeczypospolitej. Nie wolno nam zapominać o Kresach i tych którzy się stamtąd wywodzą. To nasze wielkie dziedzictwo. Powinniśmy dbać, aby polski pierwiastek tych ziem nigdy nie zaginął.

Zwiedzimy liczne na tym terenie siedziby znanych rodów magnackich, zamki i pałace, klasztory, sanktuaria, kościoły, miejsca walk i męczeństwa świadczące o polskiej historii tych ziem - tu obradował sejm, zawierano unie i toczono bitwy A przy tym poczujemy niezwykłą atmosferę duchową właściwą dla żywej lekcji historii. Uczestnicząc w tej wyprawie dowiecie się o tym, o czym się nawet nie domyślacie!


1 dzień

Początkująca pielgrzymkę Msza Święta o godz.7.00 i wyjazd ok. godz.07.40 z parkingu przy kościele NMP Matki Miłosierdzia w Wasilkowie Po drodze krótkie nawiedzenie miejsca Cudu Eucharystycznego w Sokółce ( modlitwa indywidualna, możliwość obejrzenia nawiązującego do tego filmu w miejscowym Domu Pielgrzyma przy herbacie i kawie. Następnie przekroczenie granicy polsko–białoruskiej i przejazd do Grodna.

* Zwiedzanie pięknie położonego na nadniemeńskiej skarpie królewskiego Grodna ,,Perły w Koronie” dawnej Rzeczypospolitej, często określanego mianem czwartej stolicy Polski. Jedyne miasto Rzeczypospolitej z dwoma zamkami królewskimi. Tutaj obradował Sejm I Rzeczypospolitej, dokonywano II rozbioru Polski, abdykował ostatni król Polski, a Eliza Orzeszkowa zajmowała się twórczością literacką i działalnością społeczną. Poczujemy prawdziwy oddech historii. Zwiedzimy Nowy i Stary Zamek, Katedrę z  Cudownym Obrazem Matki Bożej Kongregackiej, Dom- muzeum Elizy Orzeszkowej, Batorówkę, Kościół franciszkański pw. Matki Bożej Anielskiej gdzie w latach międzywojennych Św. Maksymilian Kolbe rozpoczął wydawanie „ Rycerza Niepokalanej”, uważaną za najstarszą na terenie Białorusi XII wieczną Kołożską Cerkiew Św. Borysa i Gleba, Kościół Pobernardyński pw. Znalezienia Krzyża Świętego, Rynek Miejski, spacer wąskimi uliczkami starówki i skwerem nadniemeńskim z pięknym widokiem nabrzeża rzeki, Cmentarz z nagrobkiem Elizy Orzeszkowej oraz kwatera żołnierzy polskich obrońców Grodna. Zobaczymy także pomnik Elizy Orzeszkowej, Grodzieński Uniwersytet im. Janka Kupały, Baszty Basia i Kasia. W trakcie zwiedzania przewidziany również czas wolny. obiadokolacja i rozlokowanie na nocleg w Grodnie.

2 dzień

Msza Święta przed Łaskami Słynącym Obrazem Matki Bożej Kongregackiej w Katedrze Grodzieńskiej pw. Św. Franciszka Ksawerego, po Mszy spotkanie z proboszczem ks. Janem Kuczyńskim,

śniadanie oraz wykwaterowanie,

* Wasiliszki – Dom-muzeum gdzie urodził się Czesław Niemen,

* Nowogródek – miejsce męczeńskiej śmierci bł. Sióstr Nazaretanek, Dworek Adama Mickiewicza, Kościół Farny z Cudownym Obrazem Matki Bożej Nowogródzkiej uwiecznionej w inwokacji ,,Pana Tadeusza', tu także odbył się ślub króla Władysława Jagiełły z Zofią Holszańską oraz Chrzest Święty Adama Mickiewicza, Kopiec Mickiewicza, Wzgórze Zamkowe z ruinami zamku Mendoga, obecnie restaurowane, Sukiennice, Pomnik Mickiewicza, Rynek Miejski;

* Jezioro Świteź – opiewane przez Mickiewicza o czystej i przezroczystej wodzie, czas na relaks oraz podziwiania pięknych krajobrazów, możliwość kąpieli w wodach tego legendarnego jeziora;

* Zaosie – Uroczy dworek-folwark w którym urodził się Adam Mickiewicz;

* Stołowicze - miasto upamiętnione walką Konfederatów Barskich z wojskami rosyjskimi

* Obiadokolacja i nocleg w Domu Pielgrzyma lub pensjonacie.

3 dzień

śniadanie;

* Mir – Zamek Radziwiłłów i Mirskich oraz unikalny zespół parkowy wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO;

Msza Święta Kościół pw. Św. Mikołaja,

* Nieśwież – Przepiękny zamek Radziwiłłów(lista UNESCO), centrum dóbr tego rodu, Kościół Bożego Ciała w którego podziemiach spoczywają Radziwiłłowie, Ratusz, Brama Słucka, Kamienica Gdańska, Rynek Staromiejski;

*obiadokolacja i nocleg,

Fakultatywnie możliwość krótkiego ,,wypadu’’ do stolicy Białorusi Mińska ( zależnie od okoliczności czasowych).

4 dzień

* śniadanie i wykwaterowanie,

* Baranowicze- krótkie głównie autokarowe zwiedzanie miasta; Lodowy Pałac, Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Przed 1939 r, stacjonowała tu Nowogródzka Brygada Kawalerii pod dowództwem gen.Władysława Andersa,

* Kosów – Folwark Mereczowszczyzna, gdzie urodził się Tadeusz Kościuszko - obecnie muzeum, Msza Święta przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Łaskawej w Kościele Świętej Trójcy w którym ochrzczony został T. Kościuszko i do dziś zachowała się tam także oryginalna chrzcielnica z tego czasu, Pałac Pucławskich w Mereczowszczyznie;

* Różany (Pałac Sapiehów),

*Wołkowysk (miasto Sejmikowe I RP, Kościół pw. Św. Wacława, Góra Zamkowa).

Dodatkowo w miarę możliwości czasowych: 

Lida z zamkiem Wielkich Książąt Litewskich,

Świsłocz – miasto rodu Tyszkiewiczów i Chodkiewiczów, Gimnazjum którego absolwentem był R.Traugutt J.I. Kraszewski, J. Czeczot i Napoleon Orda, Park Bohaterów, Słonim miasto Ogińskiego oraz Żyrowice prawosławny monastyr z cudowną Ikoną Matki Bożej Żyrowickiej oraz możliwość zakupu leków i maści przygotowywanych wg. receptury miejscowych mnichów.

Powrót na miejsce ok. godz.22.

Program jest ramowy i może ulec drobnej zmianie w zakresie kolejności realizacji zwiedzania.

Koszt 590 zł plus 100 zł wiza białoruska.Świadczenia zawarte w powyższej kwocie: transfery autokarem, przewóz na trasie pielgrzymki, opłaty parkingowe, płatne drogi, opłaty graniczne, administracyjne i klimatyczne, usługa pilota na trasie pielgrzymki, 3 noclegi, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, pakiet ubezpieczeń KL i NNW. Podana kwota nie zawiera kosztów realizacji wyjazdu tj. biletów wstępu do obiektów zwiedzanych wg. programu wraz z płatną usługą miejscowych przewodników oraz zestawów Audio Guide na które należy mieć ze sobą kwotę ok.35 euro na osobę i następnie wymienić w Białorusi na ruble.

Koszt całkowity wizy białoruskiej w kwocie 100zł., obejmuje pośrednictwo wizowe akredytowanego biura, przygotowanie wymaganych dokumentów uprawniających do wjazdu na obszar Republiki Białoruś wraz z komputerowym wypełnieniem wniosku oraz złożeniem kompletu w konsulacie ,a następnie także odbiorem paszportów oraz wizy. Wymagany paszport ważny co najmniej 90 dni od dnia zakończenia imprezy, do wniosku wizowego aktualne kolorowe matowe o wymiarach 3,5/4,5 cm zdjęcie paszportowe on face na jasnym tle. Przygotowanie kompletu dokumentów do wizowania oraz wypełnienie wniosku wizowego podczas spotkania organizacyjnego na około dwa tygodnie przed wyjazdem. Dokładny termin i godzina spotkania podane zostaną po zakończeniu zapisów.