„Nie odbudowuje się zachwianej więzi rodzinnej, nie uleczy się ran powstałych z ludzkich słabości i grzechu bez powrotu do Chrystusa, do sakramentu” - św. Jan Paweł II.

Chcemy modlić się wraz z Białostocką Szkołą Nowej Ewangelizacji o świętość naszych małżeństw. Chcemy prosić o wszelkie łaski, jakie są potrzebne małżonkom do codziennego życia.
Będziemy prosić Chrystusa o ożywienie nadziei i miłości. A tam, gdzie na drodze są trudności i doświadczenia, będziemy prosić o pomoc!!!


BSNE i Wspólnota Przyjaciół Oblubieńca z Wasilkowa zapraszają na kolejną Mszę Świętą w intencji małżeństw 16 marca o 18.00. Po Mszy Św modlitwa.

Jedynym źródłem miłości małżeńskiej jest Jezus Chrystus, nieustannie obecny w sakramencie małżeństwa.
Tak, wielki jest to sakrament iż możesz być pewny, że wraz z nim otrzymałeś siłę płynącą od Boga oraz łaskę, która towarzyszy małżonkom!