Droga Krzyżowa: dla wszystkich w piątki Wielkiego Postu o godz. 17.15, 

dzieciom we środy o 17.15.

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w soboty i niedziele o 17.30.

Godzinki o Męce Pańskiej w każdą niedzielę o godz. 8.30.

Odpust zupełny w Wielkim Poście można uzyskać za udział w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach oraz za udział w Rekolekcjach Wielkopostnych.

Wielkopostne Rekolekcje Parafialne odbędą się w piątek, sobotę i Niedzielą Palmową: 31. marca, 1. i 2 kwietnia.

Przypominamy, że w naszym kościele odbywa się codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16 do 18 oprócz niedziel. Zapraszamy do cichej modlitwy przed Jezusem.