Rekolekcje Adwentowe w tym roku 6., 7, 8. grudnia. Prowadzi ks. Stanisław Jakubowicz, proboszcz z Giełczyna. Jest to parafia w której także posługiwał ks. Wacław Rabczyński, budowniczy naszego kościoła.

Zaplanujmy sobie ten czas, aby przeżyć dobrze Adwent i święta.

Rekolekcje to „ćwiczenia”, a ćwiczenia są nierozerwalnie związane z czynem.  Rekolekcje wyrosły nie z praktyki „słuchania duchowego”, lecz „ćwiczeń duchownych”, zakładają więc nie tylko wysłuchanie nauk, ale własną aktywność, „ćwiczenie się” w życiu chrześcijańskim. Rekolekcje w naszym życiu będą na tyle owocne, na ile sami się w ich przeżycie zaangażujemy, na ile będziemy skłonni na nowo przemyśleć swoją wiarę i zgodnie z zachętą św. Jana „pierwsze czyny podjąć” (por. Ap 2, 5). Rekolekcje więc to także osobista refleksja, poświęcenie więcej czasu na modlitwę - zarówno indywidualną, jak i wspólną, w rodzinie.