Procesja Wodna z obrazem Matki Miłosierdzia wyruszyła 15 sierpnia po raz 9. rzeką Supraśl z Nowodworc do Wasilkowa. Wzięło w niej udział 80 kajakarzy i tratwa z Obrazem. Na 4 stacjach modlitewnych rozważano fragmenty Pisma św. odnoszące się do wydarzeń zbawczych związanych z wodą.

Procesja Wodna w Wasilkowie odbywa się zawsze 15 sierpnia, aby uczcić Matkę Bożą w jej uroczystość Wniebowzięcia. Na czele Procesji, w której wzięło kilkaset osób i 38 kajaków, płynęła tratwa z obrazem Matki Bożej Miłosierdzia, następnie kajaki, które razem z tratwą zatrzymywały się na stacjach modlitewnych, gdzie odbywało się rozważanie Słowa Bożego, modlitwa i śpiew. Podczas całej drogi wodnej uczestnicy śpiewali pieśni do Matki Bożej.

więcej… https://archibial.pl/wiadomosc…