Wspólnota Przyjaciół Oblubieńca zaprasza na Mszę Świętą 17 listopada o 18.00. Po Mszy  będziemy modlić się o świętość naszych rodzin i małżeństw. Będziemy powierzać dobremu Bogu wszystkie nasze trudne sprawy i relacje w rodzinach, aby ON uzdrawiał, uświęcał i umacniał nas swoją łaską.

Zapraszamy szczególnie małżeństwa ale też wszystkich, którzy chcą doświadczyć miłości Bożej!

Pan Jezus powiedział: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.”

Przyjdź niech Jezus będzie twoją mocą i tarczą przeciw pokusom złego!