Podczas ósmej Procesji Wodnej w Wasilkowie modlono się o pokój na świecie i w Ojczyźnie. 15 sierpnia, w Uroczystość Wniebowzięcia, na rzekę Supraśl, z obrazem Matki Bożej Miłosierdzia, wyruszyło 25 kajaków i tratwa z Obrazem Matki Bożej Miłosierdzia.

Procesja Wodna w Wasilkowie odbywa się zawsze 15 sierpnia, aby uczcić Matkę Bożą w jej uroczystość Wniebowzięcia. Na czele Procesji, w której wzięło kilkaset osób i 25 kajaków, płynęła tratwa z obrazem Matki Bożej Miłosierdzia, następnie kajaki, które razem z tratwą zatrzymywały się na stacjach modlitewnych, gdzie odbywało się rozważanie Słowa Bożego, modlitwa i śpiew Suplikacji. Podczas całej drogi wodnej uczestnicy śpiewali pieśni do Matki Bożej. Uczestnicy Procesji to nie tylko kajakarze, ponieważ jeszcze liczniejszą grupę stanowią Ci, którzy przyszli lądem i modlili się przy ołtarzykach na zlokalizowanych na brzegu, które przygotowali mieszkańcy Wasilkowa. Wśród uczestników płynących kajakiem był też Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz.

Procesja z obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej na tratwie, wyruszyła z Nowodworc i rzeką Supraśl dotarła do Wasilkowa. Procesję zakończyło integracyjne ognisko uczestników i mieszkańców Wasilkowa.

Tematem tegorocznych rozważań Słowa Bożego był pokój, który zostawił Jezus Chrystus, Zbawiciel ludzkości, a którego świat dać nam nie może. Przy ołtarzykach na brzegu modlono się do Matki Bożej Miłosierdzia ofiarując modlitwę w intencji pokoju w Ukrainie, naszej Ojczyźnie i na świecie. Modlitwę prowadziło dwóch kapłanów, którzy razem z prowadzącymi śpiew i tzw. Strażnikami Obrazu, płynęli tratwą na przedzie której umieszczono Obraz Matki Bożej Miłosierdzia z kościoła NMP Matki Miłosierdzia w Wasilkowie.

Najmłodsza uczestniczka Procesji Wodnej miała cztery lata i płynęła z mamą i dziadkiem kajakiem. Uczestnicy spływu modlitewnego pochodzili z Wasilkowa, Białegostoku oraz z terenu Polski, była m.in. rodzina z Grodziska Mazowieckiego.

Podczas Procesji nie zabrakło dziękczynienia Bogu za dar pięknej przyrody, zwłaszcza wody i czystego powietrza oraz przypomnienia o odpowiedzialności za poszanowanie tych cennych darów Bożych, które otrzymujemy każdego dnia zupełnie za darmo. Dziękowano zwłaszcza za dar wody i przypominano o ekologii i zwłaszcza dbaniu o czystość wód, ponieważ trasa Procesji wiedzie obok ujęcia wody dla Białegostoku i okolic.