W święto św. Benedykta poświęcony został medalion św. Benedykta umieszczony na bramie wjazdowej na teren parafii. Medalion został umieszczony w roku epidemii.

Wyraża on naszą prośbę aby wstawiennictwo tego Świętego chroniło nas przed złem.

Medalion poświęcony został w roku wojny tuż za granicą Polski, niech św. Benedykt obroni nasz kontynent przed wojną. Jest przecież Patronem Europy!