Zakończyła wizytacja kanoniczna w naszej parafii.

Dziękujemy także tym wszystkim, którzy zaangażowali się w pomyślny przebieg wizytacji kanonicznej.

Módlmy się o owoce wizyty Księdza Biskupa w naszej parafii oraz o łaski naszym Pasterzom.