Dziś mija 155 lat obrony kościoła w Wasilkowie. 3 lipca 1867 władze carskie przystąpiły do likwidacje kościoła i parafii w Wasilkowie. Przez 2 tygodnie parafianie bronili kościoła. Przy pomocy Kozaków zaborca odebrał świątynię parafii. Obrońcy - parafianie zostali ukarani aresztem i grzywnami, a proboszcz ks. Lebiedziński został skazany na 10 lat wywózki na Syberię. Kościół rozebrano, a Wasilków należał do parafii farnej w Białymstoku. Upamiętnia te wydarzenia krzyż stojący przed wejściem do świątyni.

Dziękujemy bardzo serdecznie ks. Jarosławowi. Niech Pan Jezus którego zanosi aż na krańce świata obdarza go siłą i potrzebnymi łaskami.

Dziękujemy także tym wszystkim, którzy zaangażowali się w pomyślny przebieg wizytacji kanonicznej. Módlmy się o owoce wizyty Księdza Biskupa w naszej parafii oraz o łaski naszym Pasterzom.

W tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca, to okazja do modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne – po Mszy wieczornej – zapraszamy.

Wystawienie Najświętszego Sakramentu od 1 lipca rozpoczyna się po Mszy św. wieczornej i trwa do godz. 19.30.

Od lipca do końca sierpnia zmieniły się godziny pracy kancelarii parafialnej. Po południu kancelaria czynna po Mszy wieczornej do godz. 19.30. Rano bez zmian czyli od 8. do 9.

Na najbliższą sobotę do przygotowania świątyni zapraszamy mieszkańców ul. Emilii Plater 6 nr 1 – 25 na godz. 9. Dziękujemy serdecznie tym, którzy trudzili się w ostatnią sobotę.

Zapraszamy do lektury wakacyjnego numeru "Dróg Miłosierdzia", którego tematem jest odpoczynek jako czas refleksji i modlitwy oraz budowania relacji z Bogiem i bliskimi. Jest też wywiad z Misjonarzem, którego dziś gościmy w naszej parafii.

Bardzo prosimy, aby uszanować miejsce święte, którym jest kościół i przychodzić na liturgię w godnym stroju, nawet podczas upałów.