Uroczyste wprowadzenie Relikwie św. Jana Pawła II do kościoła NMP Matki Miłosierdzia w Wasilkowie odbędzie się 22.05.2022 podczas Mszy św.

Parafia otrzymała Relikwie w warszawskiej bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela, z rąk bezpośredniego świadka życia św. Papieża, brata Mariana Markiewicza CFCI, dnia 13.05.2022 w rocznicę zamachu na życie Jana Pawła II oraz rocznicy pierwszego objawienia Matki Bożej w Fatimie.

Relikwie pomagają nam w obcowaniu z świętymi i ufnym powierzaniu się im. Kontakt z relikwiami przypomina nam, że jedność wierzących nie kończy się razem z śmiercią, ale nadal jest możliwa wymiana dóbr duchowych za pośrednictwem modlitwy, a przede wszystkim Mszy św, podczas której jednoczymy się z kultem Kościoła niebieskiego czcząc także pamięć wszystkich świętych.

Prośmy Pana abyśmy wszyscy otaczali tę relikwię należytą czcią, a modlący się przed nią, za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, otrzymywali obfitość łask. Niech naśladują Go w wierze miłości i całkowitym oddaniu za wstawiennictwem Maryi.

Módlmy się modlitwą pozostawioną nam przez Jana Pawła II: "Panie przyjmij mnie takim, jakim jestem, z moimi wadami, z moimi słabościami, ale spraw, bym stał się takim, jak tego pragniesz”.

Modlitwa za wstawiennictwem św. Jana Pawła II

Módlmy się:

Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

***

Modlitwa o wstawiennictwo św. Jana Pawła II

Janie Pawle II, nasz święty orędowniku, wspomożycielu w trudnych sprawach. Ty, który swoim życiem świadczyłeś o wielkiej miłości do Boga i ludzi, prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi, w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym. Przez miłość i wielkie cierpienie, ofiarowane za bliźnich, co dzień zbliżałeś się do świętości.

Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie wierząc, że przez Twoją wiarę, modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga.

Ufam w miłosierdzie Boże i moc Twej papieskiej modlitwy. Pragnę przez Jezusa i Maryję za Twoim przykładem zbliżać się do Boga.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…