W imieniu kapłanów posługujących w naszej parafii przyjmijcie życzenia pełne wiary i radości.

Chrystus dla nas umarł, ale zmartwychwstał. I to jest nasza nadzieja mimo trudnych czasów w których przyszło nam żyć.

Niech ta radosna wieść rozpala w Waszych sercach radość i ufność. Wiary konsekwentnej, która przemienia życie.

Niech Pan obdarza Was zdrowiem, pokojem w kraju i za granicą oraz wszelkimi łaskami potrzebnymi do życia na co dzień.

Zdrowych i radosnych świąt wszystkim parafianom i gościom.

Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do pięknego przeżycia Wielkiego Postu, a zwłaszcza Wielkiego Tygodnia.

Gorące podziękowania za Waszą piękną modlitwę i adoracje w Wielkim Tygodniu, za cierpliwe i głębokie uczestnictwo w wieczornych nabożeństwach, piękną Adorację Krzyża i ofiary na Grób Pański w Jerozolimie. Za piękną Procesję Rezurekcyjną.

Dziękujemy zwłaszcza wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w piękne przygotowanie liturgii Wielkiego Tygodnia: ks. Jerzemu i ks. Łukaszowi, obecnemu z nami ks. prof. Mieczysławowi, a także naszym kapłanom: ks. Kazimierzowi i Romualdowi.

Dziękujemy naszemu Chórowi Parafialnemu i Panu Organiście oraz naszemu zespołowi Wielbimy Pana za piękne śpiewy, tym wszystkim którzy zaangażowali się w wystrój ciemnicy i Grobu Pańskiego, młodzieży, ministrantom, grupie oazowej, i innym życzliwym parafianom. Szczególnie dziękuję Służbie Liturgicznej ołtarza za piękną służbę.

Dziękujemy za ufundowanie tegorocznego paschału rodzinie Państwa Bielawskich i Semeniuków. Dziękujemy Panu Stefańczukowi, który upiekł chleb na Wielki Czwartek. Pani zakrystiance za bardzo gorliwą służbę w zakrystii. Pani za rozprowadzanie świec Caritas. Panom, którzy pełnili rolę apostołów w Wielki Czwartek także serdeczne podziękowania. Dziękujemy uczestnikom procesji młodszym i starszym za ich całoroczną służbę Panu Jezusowi. Wszystkim, którzy troszczą się cały rok o oświetlenie kościoła i prawidłowe działanie dzwonów. Dziękuję także p. Grażynie za pracę w kuchni, ogrodzie i kancelarii oraz wszystkim, którzy ją wspierają.

Jeszcze raz dziękujemy za Wasze ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego zwłaszcza KŻR oraz ofiary do puszek i te indywidualne. Wspólnota Przyjaciół Oblubieńca zebrała prawie 4 tys. zł przy rozprowadzaniu palm i przeznacza je na rehabilitację chorej osoby.