Pielgrzymka Kół Żywego Różańca z Wasilkowa wzięła udział ogólnodiecezjalnym spotkaniu kół różańcowych w Różanymstoku. Przed obrazem Matki Bożej Różańcowej modliliśmy się na Różańcu, adorowaliśmy Najświętszy Sakrament i uczestniczyliśmy we Mszy św.

Przedstawienie o Rozalii Celakównie zaprezentowała grupa z sąsiedniej parafii wasilkowskiej Przemienienia Pańskiego. 
Nawiedziliśmy też Sanktuarium Eucharystyczne w Sokółce w przeddzień Archidiecezjalnego Dnia Eucharystii.
19 autokarów stojących na parkingu w Różanymstoku świadczy o dużej ilości grup z całej archidiecezji białostockiej.