Papież Franciszek w październiku poprzedniego roku zainaugurował w Kościele Synod powszechny. 

Jest on inny od poprzednich, gdyż wszyscy, na całym świecie mogą wziąć w nim udział wszyscy. Każdy może wypowiedzieć swoje zdanie na synodzie. Bo każdy się liczy. Prosi o to sam Papież!

Temat Synodu „W Stronę Kościoła Synodalnego – Komunia, Uczestnictwo, Misja” rozwinięty został w pytaniach, jakie Papież zaleca, by sobie zadać. Każdy jest zaproszony, aby udzielić odpowiedzi na postawione pytania; uzupełnić kwestionariusz i odesłać go drogą elektroniczną albo złożyć w wersji papierowej.

Wersja papierowa leży w naszej świątyni na końcu kościoła do wzięcia. Na stronie internetowej naszej parafii, oraz archidiecezji, w zakładce SYNOD, można także znaleźć kwestionariusz, jak i treści odnoszące się do Synodu.

Zaangażujmy się w Synod i zaprośmy do Synodu, jak największą rzeszę wiernych, dla dobra Kościoła, który tworzymy.

Tu znajdziemy wszystkie informacje na temat Synodu oraz kwestionariusz do pobrania.

Kwestionariusz można przesłać na adres mailowy naszej parafii parafia@wasilkow.archibial.pl lub bezpośredni do archidiecezji: synod@archibial.pl

Cele synodu 

  • upamiętnianie, w jaki sposób Duch Święty prowadził drogę Kościoła w historii i  wzywa nas dzisiaj, abyśmy byli razem świadkami Bożej miłości;
  • przeżywanie tego procesu kościelnego opartego na uczestnictwie i włączeniu, który da wszystkim – zwłaszcza tym, którzy z różnych powodów znajdują się na marginesie – możliwość wypowiedzenia się i bycia wysłuchanym, by przyczynić się do budowania Ludu Bożego;
  • dostrzeganie i docenienie bogactwa i różnorodności darów i charyzmatów, którymi Duch Święty obdarza w wolności, dla dobra wspólnoty i całej rodziny ludzkiej;
  • doświadczanie sposobów uczestnictwa w wypełnianiu odpowiedzialności za głoszenie Ewangelii i zaangażowania w budowanie świata piękniejszego i lepszego do zamieszkania;
  • analizowanie tego, jak w Kościele przeżywana jest odpowiedzialność i władza oraz struktur, za pomocą których się to odbywa, ujawniając i  dążąc do skorygowania stereotypów i wypaczonych praktyk, które nie są zakorzenione w Ewangelii;
  • wzbudzanie zaufania do  wspólnoty chrześcijańskiej jako wiarygodnego podmiotu i rzetelnego partnera na drogach dialogu społecznego, uzdrowienia, pojednania, integracji i uczestnictwa, odbudowy demokracji, krzewienia braterstwa i  przyjaźni społecznej;
  • odnowienie relacji między członkami wspólnot chrześcijańskich, jak również między wspólnotami a innymi grupami społecznymi, np. wspólnotami wyznawców innych religii i wyznań, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, ruchami ludowymi itp.;
  • wsparcie w docenianiu i  przyswajaniu owoców ostatnich doświadczeń synodalnych na poziomie powszechnym, regionalnym, krajowym i lokalnym. (ze strony https://synod.org.pl/)