Rekolekcje adwentowe rozpoczynamy 5. grudnia. 

Tego dnia wysłuchamy świadectwa o spotkaniach z Janem Pawłem II. Pani Joanna opowie o pierwszej oazie w Rzymie z Papieżem Polakiem.

Nauki rekolekcyjne w poniedziałek, wtorek i środę (6, 7, 8 grudnia) będzie prowadził nowy proboszcz z Jurowiec ks. Adam Siegieniewicz, moderator w seminarium duchownym.

Rekolekcje kończą się 8. grudnia Uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. o 9., 16. i 18.

Zaplanujmy sobie ten czas, aby przeżyć dobrze Adwent i święta.

Rekolekcje to „ćwiczenia”, a ćwiczenia są nierozerwalnie związane z czynem. Rekolekcje wyrosły nie z praktyki „słuchania duchowego”, lecz „ćwiczeń duchownych”, zakładają więc nie tylko wysłuchanie nauk, ale własną aktywność, „ćwiczenie się” w życiu chrześcijańskim.

Rekolekcje w naszym życiu będą na tyle owocne, na ile sami się w ich przeżycie zaangażujemy, na ile będziemy skłonni na nowo przemyśleć swoją wiarę. Rekolekcje więc to także osobista refleksja, poświęcenie więcej czasu na modlitwę - zarówno indywidualną, jak i wspólną, w rodzinie.