Dziś w uroczystość naszej Patronki Matki Miłosierdzia uświadamiamy sobie wielkie dziedzictwo w postaci naszej świątyni, Obrazu Matki Miłosierdzia i jak bardzo powinniśmy się czuć odpowiedzialni za parafię. Dziękujemy Ks. Oficjałowi za dzisiejsze słowo. Niech Pan obdarzy Go potrzebnymi łaskami i darami Ducha św.

Obchodzimy dziś Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, pod hasłem: „Solidarni z Libanem”. Ofiary zbierane do puszek będą przeznaczone na pomoc mieszkańcom Libanu. Puszki na końcu świątyni.

Dziś obchodzimy także Ogólnopolski Dzień Seniora. Podczas Mszy św. o godz. 9. modliliśmy się szczególnie w intencji osób starszych. Seniorom składamy najlepsze życzenia, bo to doskonała okazja aby podkreśl wyjątkową rolę osób starszych w społeczeństwie i parafii. Mądrość i doświadczenie życiowe to wartości które warto cenić i korzystać z ich doświadczenia.

Przypominamy, że przez cały listopad można uzyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza, modlitwę za zmarłych i w intencjach Ojca świętego.

Na codzienną adorację Najświętszego Sakramentu w naszym kościele zapraszamy w dni powszednie od godz. 16.

Za tydzień przypada Uroczystość Chrystusa Króla. Tego dnia odnowimy nasze zawierzenie osobiste i świata Królowi Wszechświata.

Zapraszamy do lektury listopadowego numeru "Dróg Miłosierdzia", zwłaszcza polecamy artykuły: "Święci. Orędownicy u kogo i za kim?" oraz "Pomoc Caritas na granicy".

Do przygotowania świątyni do liturgii, na najbliższą sobotę na godz. 9, zapraszamy mieszkańców ul. Wojtachowskiej nr 40 – 81. Bóg zapłać tym, który złożyli ofiarę z tej okazji.

Bóg zapłać za ofiary na ogrzewanie świątyni na tacę oraz ofiary indywidualne.

Rozpoczyna się coroczna akcja "Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom". Dochód z rozprowadzonych Świec Caritas na stół wigilijny będzie przeznaczony na pomoc dzieciom. Świece Caritas można już nabyć pod chórem.

Przypominamy o obowiązku zachowania w kościele norm sanitarnych: maseczka zakrywająca usta i nos – dezynfekcja – dystans.


- Apel Przewodniczącego Episkopatu Polski o pomoc humanitarną dla migrantów

https://www.ekai.pl/przewodnic…

APEL
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
ABP. STANISŁAWA GĄDECKIEGO WS. POMOCY HUMANITARNEJ DLA MIGRANTÓW

W obliczu wydarzeń ostatnich tygodni na polskiej granicy – niedawno obchodzony 107. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy – staje się dla mnie stosowną okazją do ponownego przypomnienia chrześcijańskich zadań w stosunku do przybyszów i szukania rozwiązań służących dobru wspólnemu. Jako chrześcijanie musimy być bowiem przekonani, że prawo i obowiązek obrony granic państwowych daje się pogodzić z niesieniem pomocy ludziom, którzy znaleźli się w dramatycznej sytuacji „bez wyjścia” jako zakładnicy geopolitycznych rozgrywek niektórych polityków.

Pomoc humanitarna

Kościół katolicki nie może zaprzestać przypominania, że słowa Jezusa: „byłem przybyszem, a przyjęliście mnie” (Mt 25,35), zachowują ważność w każdym czasie i w każdych historycznych okolicznościach. Wrażliwość na los ludzi przybywających do naszego kraju, jak również pomoc medyczna i humanitarna dla migrantów, powinny stać się priorytetem działań zarówno instytucji państwowych, jak i pozarządowych, w tym również Kościołów i wspólnot religijnych. Niezbywalna godność każdego człowieka, bez względu na jego status, pochodzenie czy wyznanie oraz prawo miłości braterskiej przynaglają nas do niesienia im pomocy. Humanitarna wrażliwość jest bowiem przejawem naszego człowieczeństwa.

Papież Franciszek przypomina, że „migranci i uchodźcy nie są pionkami na szachownicy ludzkości. Są to dzieci, kobiety i mężczyźni, którzy opuszczają bądź są zmuszeni do opuszczenia swoich domów z różnych powodów, którzy mają takie samo słuszne pragnienie, by umieć więcej, by mieć więcej, ale przede wszystkim, by więcej być” (Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, 2014). Respektując państwowe i międzynarodowe prawodawstwo, jesteśmy zobowiązani do dania im odpowiedzi na to pragnienie.

Obowiązkiem władz jest wykrycie potencjalnego zagrożenia ze strony osób usiłujących przekroczyć granice państwowe, nie można jednak stygmatyzować przybyszów, dokonując krzywdzących uogólnień, że „każdy uchodźca to potencjalny terrorysta”.

Szukanie rozwiązań

Wyrażam wdzięczność Caritas Polska, służbom państwowym, Straży Granicznej, Wojsku Polskiemu, lokalnym społecznościom, organizacjom pozarządowym i osobom prywatnym, którzy – na miarę swoich sił i możliwości – służą pomocą ludziom w potrzebie. Sprawa tej wagi wymaga ogólnospołecznej mobilizacji i solidarnego zaangażowania. Każda pomoc udzielona ludziom znajdującym się w potrzebie jest cennym świadectwem braterstwa i solidarności.

Kościół katolicki w Polsce deklaruje gotowość włączenia się w poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań, które – mieszcząc się w ramach porządku prawnego – służyć będą szeroko rozumianemu dobru wspólnemu. Chcę więc zaapelować o zgodę na uruchomienie korytarzy humanitarnych, których gotowość koordynacji od 2016 r. deklaruje Caritas Polska. Ten sprawdzony już w innych państwach mechanizm pozwala w bezpieczny, w pełni kontrolowany sposób nieść konkretną pomoc najbardziej potrzebującym ofiarom wojen i prześladowań.

Podobnie też rozwiązanie w pełni kontrolowanej relokacji uchodźców, opierające się na ich samodzielnej decyzji co do wyboru kraju docelowego, jest bezpieczną formą niesienia ratunku naszym siostrom i braciom. To właśnie kontrolowane procesy migracyjne dają poczucie bezpieczeństwa w przeciwieństwie do migracji w chaosie, za sprawą gangów przemytników i nieludzkiego łudzenia ludzi [ wizją] dostania się do wymarzonego raju w Europie.

Dziękując za pomoc okazaną Afgańczykom kilka tygodni temu, dziś apeluję do wszystkich ludzi dobrej woli, abyśmy służbę i pomoc cudzoziemcom przybywającym do Polski potraktowali jako szansę na praktykowanie miłości bliźniego, która jest kamieniem węgielnym naszej wiary. Każdy z nas może i powinien stać się w swoim środowisku promotorem międzyludzkiej solidarności. Proszę więc wszystkich o modlitwę za uchodźców i migrantów, ale także za nas samych, abyśmy umieli mądrze, w duchu chrześcijańskiego braterstwa, odpowiedzieć na to coraz bardziej wymagające wyzwanie. „O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju…” (Modlitwa franciszkańska)