W świątyniach obowiązuje limit osób: 1 osoba na 20 m2.

Oznacza to, że w nasze świątyni może przebywa jednocześnie tylko 50 osób.

Gdybyśmy widzieli, że jest nas więcej podczas nabożeństw, prosimy o przejście na zewnątrz świątyni. Teren dookoła kościoła jest nagłośniony.

Przypominamy też o zachowaniu odstępów sanitarnych także wewnątrz świątyni minimum 1,5 m i noszeniu maseczek na ustach i nosie. Dziękujemy.

Dodatkowa Msza św. o godz. 12.30 będzie odprawiana w naszym kościele w niedziele do czasu zniesienia ograniczeń ilościowych osób w świątyni. ZAPRASZAMY!

Zatem Msze św. niedzielne to: 7, 9, 11, 12.30 i 18.