W świątyniach obowiązuje limit osób: 1 osoba na 20 m2.

Oznacza to, że w nasze świątyni może przebywa jednocześnie tylko 50 osób.

Gdybyśmy widzieli, że jest nas więcej podczas nabożeństw, prosimy o przejście na zewnątrz świątyni. Teren dookoła kościoła jest nagłośniony.

Przypominamy też o zachowaniu odstępów sanitarnych także wewnątrz świątyni minimum 1,5 m i noszeniu maseczek na ustach i nosie. Dziękujemy.

Jest epidemia i trzeba zostać w domu. Mówimy o tym z bólem w sercu

Suplikacje, to tradycyjna modlitwa o ustanie epidemii.

Modlitwa poświęcenia pokarmów: Modlitwa