W piątek Uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Msze św. o godz. 7 i 18. Papież ogłosił Rok Jubileuszowy i wydał specjalny List apostolski „Patris corde – Z ojcowskim sercem", z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Oblubieńca Maryi patronem Kościoła katolickiego. Na stronie internetowej znajdziemy w jaki sposób możemy uzyskać odpusty związane z rokiem jubileuszu.

Za udział w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach można uzyskać odpust zupełny.

Wielkopostne nabożeństwa w naszym kościele:

  • Gorzkie Żale z kazaniem w każdą sobotę i niedzielę Wielkiego Postu o 17.30.
  • Droga Krzyżowa dla wszystkich w piątki o godz. 17.15., dzieci we środę o godz. 17.15.
  • Godzinki o Męce Pańskiej w niedziele o 8.30.

25 marca będzie można wziąć udział w Adoracji Krzyża, którą przygotuje Grupa Przyjaciół Oblubieńca. Być może nie wszyscy będziemy mogli wziąć udział w adoracji w Wielki Piątek, dlatego zapraszamy na tę adorację, 25 marca po Mszy św. wieczornej.

Msza św. z okazji imienin Księdza Arcybiskupa Seniora Edwarda Ozorowskiego w czwartek o godz. 18. w Katedrze białostockiej. Zapraszamy do modlitwy w intencji Najdostojniejszego Solenizanta.

Wielkopostne Rekolekcje Parafialne w tym roku trwają cały tydzień - przed Niedzielą Palmową, zawsze podczas Mszy św. o godz. 18. będą specjalne, rekolekcyjne kazania i okazja do spowiedzi od godz. 17 żeby spokojnie można było odbyć sakrament pokuty i uniknąć zbytniego gromadzenia się.

Pomoc seniorom dotkniętym przez pandemię i promocja rozwoju osobistego w duchu miłości bliźniego – to cele tegorocznej edycji charytatywnej akcji Caritas - Jałmużna Wielkopostna. Można ją wesprzeć biorąc skarbonkę papierową z końca kościoła i odkładając drobne kwoty jako wielkopostną ofiarę, najlepiej razem z dziećmi. Skarbonki przyniesiemy w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, po Wielkanocy. Caritas Polska prowadzi akcję już od 15. lat wspólnie z innymi kościołami chrześcijańskimi.

Na końcu też są do nabycia Paschałki na stół wielkanocny. To świeca Caritas, którą się zapala tak jak podczas Wigilii, jako znak solidarności z najuboższymi.

Codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16. do 18. oprócz niedziel. Zapraszamy do cichej modlitwy przed Jezusem.

Niektóre kościoły naszej archidiecezji stały się świątyniami jubileuszowymi z racji roku św. Józefa. znajdziemy o tym w miesięczniku Drogi Miłosierdzia, na końcu kościoła. Jest tam też wywiad z s. Michaelą, założycielką hospicjum w Wilnie, pt. "Miłosierdzie jest walutą na wieczność". Tydzień temu podczas zbiórki na to Hospicjum im. błogosławionego ks. M. Sopoćki w Wilnie zebraliśmy 762 zł 20 gr. Bóg zapłać.

Bóg zapłać za ofiarę na kwiaty do Grobu Pańskiego Kołu Żywego Różańca św. Moniki oraz św. Łucji po 200 zł, bł. ks. J. Popiełuszki 350 zł, św. Anny 150 zł oraz osobom indywidualnym. Bóg zapłać za ofiary na parafialny fundusz remontowy.

Na najbliższą sobotę do przygotowania świątyni do niedzielnej liturgii na godz. 9. zapraszamy mieszkańców ul. Rzemieślniczej i ul. Zielonej. Bóg zapłać tym, którzy pięknie trudzili się w ostatnią sobotę.

1% podatku przy rozliczeniu warto przekazać na rzecz Michała, naszego niepełnosprawnego parafianina, który wymaga ciągłej opieki rodziny. Każda złotówka się liczy. Numer KRS można znaleźć na ulotkach, na końcu kościoła.

Przypominamy o obowiązku noszenia właściwych maseczek ochronnych w kościele, dezynfekcji rąk i zachowanie dystansu min. 1.5 metra.


Słowo Księdza Biskupa Henryka Ciereszki:

Czcigodni Księża, Drodzy Archidiecezjanie

W niedzielę 21 marca 2021 r. o godz. 15.00 w Archikatedrze Białostockiej Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda, dotychczasowy Metropolita Białostocki, wolą Ojca Swiętego Franciszka przeniesiony na stolicę metropolitalną w Gdańsku, celebrował będzie Mszę świętą dziękczynną za czas posługi pasterskiej w naszej Archidiecezji.

Wraz z nim pragniemy zanieść także nasze dziękczynienie Bogu za trud jego posługi, za wszelkie dobra i łaski w tym czasie jemu i nam udzielone, prosić o Boże błogosławieństwo na nową służbę w Kościele Gdańskim.

Niech nasza modlitwa, w duchowej łączności z celebracją w Archikatedrze, będzie też wyrazem wdzięczności Arcybiskupowi za jego kilkuletnią posługę pośród nas, za liczne owoce tej pięknej posługi i niech towarzyszy też nadal Arcybiskupowi, jako świadectwo duchowego wsparcia i serdecznej pamięci o nim.