Dziś w uroczystość naszej Patronki Matki Miłosierdzia uświadamiamy sobie jak wielkie dziedzictwo w postaci naszej świątyni i jak bardzo powinniśmy się czuć odpowiedzialni za parafię, która jest złożona z żywych kamieni, którymi my jesteśmy. Maryja jest naszą Matką, a my mamy na co dzień dawać o tym świadectwo.

W poniedziałek obchodzimy Uroczystość Matki Bożej Ostrobramskiej, patronki naszej Archidiecezji. Główne uroczystości w białostockiej katedrze o godz. 18.

Przez cały listopad duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków odpustu.

W sobotę, w liturgii wspominamy Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. Przyszła Niedziela, to Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, ostatnia niedziela przed Adwentem.

Na codzienną adorację Najświętszego Sakramentu w naszym kościele zapraszamy w dni powszednie od godz. 16. Nasz kościół od początku pandemii otwarty jest cały dzień na indywidualną modlitwę.

W Drogach Miłosierdzia znajdziemy wiele na temat naszej Patronki Matki Miłosierdzia oraz Cudownego Medalika w 190 rocznicę jego objawienia. Również na końcu świątyni można nabyć kalendarz seminaryjny. Jest to też wsparcie finansowe naszemu Seminarium Duchownemu.

Do przygotowania świątyni do liturgii, na najbliższą sobotę na godz. 9, zapraszamy mieszkańców ul. Kryńskiej od nr 31 do końca. Bóg zapłać tym, który pięknie trudzili się w ostatnią sobotę i kwiaty dla Matki Bożej.

Bóg zapłać za ofiarę na ogrzewanie świątyni KŻR św. Łucji 300 zł oraz za ofiary indywidualne.

Przypominamy, że w kościołach obowiązuje zakrywanie ust ale także nosa maseczką. Dbajmy o to jako wyraz miłości bliźniego. Starajmy się o zachowanie dystansu, bo to ważne. Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem w naszym kościele, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie powinno być więcej uczestników niż: do dnia 29 listopada 66 osób; natomiast od 30 listopada – 143 osoby.

Transmisja Mszy św. w niedzielę o 9., w dni powszednie o 18. na kanale YouToube.