KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z AKTUALNĄ SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ

Rekolekcje Adwentowe w tym roku zmieniają formę. Kazania rekolekcyjne będą głoszone przez cały najbliższy tydzień podczas Mszy św. o godz. 18. Można przyjść do kościoła na wieczorne Msze św. lub uczestniczyć w nich przez internet, ponieważ wszystkie wieczorne msze są transmitowane na stronie YouToube naszej parafii. Warto też wiedzieć, że specjalne katechezy głoszone są w poniedziałki na temat Eucharystii Homilie w czwartki, a także podczas Rorat.

- Kapłani będą spowiadać pół godziny przed Mszą św. wieczorną przez cały Adwent oraz przed mszą poranną. Nie odkładajmy spowiedzi na ostatni tydzień, żeby uniknąć zbyt dużego gromadzenia się. A przecież trudno sobie wyobrazić żeby nie przystąpić do spowiedzi przed świętami, czy żeby nie było duchowego przygotowania na Boże Narodzenie. Inne jeszcze propozycje rekolekcji na naszej stronie internetowej.

Rekolekcje Adwentowe w internecie - propozycje. albo tutaj

  - Wszyscy mają obowiązek respektować ograniczenia dotyczące liczby wiernych mogących przebywać w danej świątyni.

  - Osoby chore, starsze i zagrożone nie mają obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane (dyspensa od ks. Arcybiskupa). Mogą uczestniczyć poprzez transmisję. Tu jest link do transmisji w naszej świątyniTransmisja Mszy św. w niedzielę o 9., w dni powszednie o 18. na kanale YouToube.

  - Osoby zdrowe, które pozostają aktywne zawodowo i wypełniają swoje obowiązki w dni powszednie, co do zasady nie są zwolnione z obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta.

  - Wierni, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie spełnić obowiązku niedzielnego (np. z powodu zbyt małej liczby miejsc dostępnych w kościele), powinni postarać się uczestniczyć w Eucharystii w dzień powszedni lub przynajmniej poświęcić odpowiednią ilość czasu na adorację eucharystyczną. Wystawienie Najświętszego Sakramentu, w dni powszednie rozpoczyna się o godz. 16. i trwa do 17.45.

  - W naszym kościele może przebywać na Mszy św. i nabożeństwie 66 osób jednocześnie.

  - W kościele wierni mają zachowywać dystans 1,5 m osoba od osoby oraz zakrywać usta i nos (z wyjątkiem sprawujących kult).

  - Osoby biorące udział w nabożeństwie poza kościołem (na zewnątrz) mają obowiązek zachować dystans 1,5 m oraz zakrywać usta i nos. Liczba uczestników nie jest ograniczona.

  - Przepisy te obowiązują także przy pogrzebach, ślubach oraz na cmentarzach.

  - Aby umożliwić uczestnictwo we Mszy św. niedzielnej większej ilości wiernych, w soboty w naszym kościele wieczorna Msza św. odprawiana jest z niedzieli.