Kościół Najświętszej Marii Panny Matki Miłosierdzia - kościół parafialny w Wasilkowie, został zbudowany w latach 1958-1966 pod kierownictwem księdza proboszcza Wacława Rabczyńskiego. https://pl.wikipedia.org/wiki/… budowa kościoła https://www.facebook.com/88626… trwała osiem lat bez mała, a pozwolenie na budowę nowej, wasilkowskiej świątyni ks. Rabczyński uzyskał w 1956 roku.

Poświęcenie kościoła odbyło się na drugi dzień świat Bożego Narodzenia, 26 grudnia 1966 roku (tu zobaczymy zdjęcia z konsekracji kościoła), choć różne źródła podają nieco inny dzień, chyba jednak niesłusznie.

Proboszczem parafii wówczas był budowniczy świątyni ks. Wacław Rabczyński, który zmarł nagle właściwie dwa lata później.

Jednak w momencie poświęcenia, kościół był świątynią parafii Przemienienia Pańskiego i tak było do podziału parafii w 1993 roku. W tym roku ksiądz biskup Edward Kisiel erygował dwie samodzielne parafie: parafię Przemienienia Pańskiego przy starym kościele parafialnym i parafię NMP Matki Miłosierdzia, czyli Ostrobramskiej, przy nowo zbudowanym kościele. https://wasilkow.archibial.pl/…

Za patronów parafii przyjęto NMP Matkę Miłosierdzia oraz św. Jana Chrzciciela.

Obecnie w podziemiach kościoła można zwiedzić Izbę Pamięci ks. Wacława Rabczyńskiego, budowniczego świątyni i pierwszego proboszcza oraz budowniczego monumentalnych rzeźb na cmentarzu parafialnym, jak również budowniczego groty Matki Bożej w Świętej Wodzie. W 2013 roku Izbę Pamięci poświęcił Arcybiskup Edward Ozorowski Metropolita Białostocki. Izbę można zwiedzać codziennie.

Przy kościele znajduje się Krzyż upamiętniający represje jakie dotknęły Wasilków po powstaniu styczniowym, kiedy kościół, stojący tu od XVI w. rozebrano, a proboszcza wywieziono na Syberię za pomoc powstańcom.

Teren kościelny to dawny cmentarz parafialny, który upamiętnia obecna kaplica Świętej Trójcy. Postawioną ją na miejscu kaplicy wzniesionej w 1929 jako pamiątkę po rozebranym w 1875 roku kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy.

W kościele noszącym obecnie wezwanie NMP Matki Miłosierdzia odbywają się cykliczne wydarzenia:

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie od 2005 roku, w każdą niedzielę września

Procesja Wodna 15 sierpnia od 2015 roku, która płynie z obrazem Matki Bożej Miłosierdzia rzeką Supraśl do Wasilkowa, zatrzymując się po drodze na modlitwie i rozważaniu Pisma św.

Czy kościół wasilkowski mógł wyglądać inaczej przeczytamy tutaj:  http://archiwum.gazeta.moakwas…