Z dniem 25 sierpnia powitaliśmy nowego wikariusza w naszej parafii – ks. Wojciecha Łapicza, który przyszedł do nas z parafii Korycin.

Dotychczasowy wikariusz – ks. Sławomir został przeniesiony do kościoła Zwiastowania Pańskiego w Białymstoku.

W naszej parafii odbywa  miesięczną praktykę przed święceniami kapłańskimi Diakon Mariusz Okułowicz.

Naszych Kapłanów i Diakona otoczmy modlitwą i życzliwością.