Transmisja na żywo z naszej świątyni w niedzielę o godz. 9., w dni powszednie o godz. 18.:

 Tu znajdziesz transmisję z naszej świątyni

Cieszymy się z coraz liczniejszej Waszej obecności. Ona uświadamia nam jak wielkim darem jest obecność Brata i Siostry w wspólnocie Kościoła.

Przypominamy jednocześnie: Nie ma już dyspensy od obowiązku uczestniczenia w Mszy św. niedzielnej. Bycie na Mszy niedzielnej gdziekolwiek jesteśmy to nasz obowiązek i zaszczyt spotkania z Bogiem żywym. Dopilnujmy tego u siebie i naszych dzieci, niech wzrastają w Bożej obecności.

Przypominamy, że w naszym kościele odbywa się codzienne wystawienie Najświętszego Sakramentu.  Początek po Mszy św. wieczornej i trwa do godz. 19.30., oprócz niedziel i uroczystości.

Ks. Arcybiskup Metropolita Białostocki Tadeusz Wojda w swoim zarządzeniu przypomniał: Zachęcam gorąco wszystkich wiernych do ponownego podjęcia regularnego uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. i unikania grzechu ciężkiego związanego z jej opuszczaniem.
Dyspensę od niedzielnego obowiązku uczestnictwa we Mszy św. na okres do końca czerwca br. przedłużam tylko dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura), bądź przebywających w kwarantannie.

Wciąż należy przestrzegać środków ostrożności podczas nabożeństw: założone maseczki lub odległość 2 metrów pomiędzy uczestnikami liturgii, również podczas przystępowania do Komunii św.

Komunię św. można przyjmować do ust lub na rękę. Ci, którzy chcą przyjąć Komunię św. na rękę powinni przystąpić jako pierwsi, przyjąć Pana Jezusa na złożone dłonie i spożyć przy celebransie, dopiero potem odejść. Kapłani przed rozpoczęciem Mszy św. dezynfekują ręce. Pojemnik z płynem dezynfekcyjnym jest umieszczony także przy wejściu do świątyni, świątynia jest dezynfekowana codziennie!