W naszej parafii witamy Diakona Mariusza Okułowicza, który odbywa miesięczną praktykę przed święceniami kapłańskimi. Otoczmy go  naszą modlitwą i życzliwością. Bóg zapłać za dzisiejsze głoszenie Słowa Bożego.

Podczas Mszy św. o godz. 9. podziękujemy ks. Sławomirowi za pracę w naszej parafii. Został on, z dniem 25 sierpnia, przeniesiony do kościoła Zwiastowania Pańskiego w Białymstoku. Za tydzień powitamy nowego wikariusza: ks. Wojciecha Łapicza, który przychodzi do nas z  parafii Korycin.

Serdeczne podziękowania uczestnikom i organizatorom Procesji Wodnej. W tej szczególnej modlitwie, połączonej ze spływem kajakowym wzięło udział kilkaset osób i pięćdziesiąt jednostek pływających. Było obecnych dwóch biskupów: ks. Arcybiskup Metropolita Białostocki, ks. Biskup z Francji (Christian Nourrichard) z dwoma kapłanami oraz dwóch księży z Włoch. Dziękujemy tym, którzy przygotowali piękne ołtarze na trasie i trwali tam na modlitwie, scholi „Śpiewaki Odnowy” oraz wszystkim którzy dbali o sprawny przebieg Procesji Wodnej. Sponsorom dziękujemy za kiełbaski, wodę i chleb na  ognisko.

W tym tygodniu przypada: 22 sierpnia – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej; 24 sierpnia – Święto św. Bartłomieja, Apostoła; W przyszłą niedzielę – 26 sierpnia – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

Codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni, oprócz niedziel i uroczystości, po Mszy św. wieczornej i trwa do 19.30.

Bóg zapłać za piękne sprzątanie w ostatnią sobotę oraz ofiarę na kwiaty. Na sobotę do przygotowania świątyni do  liturgii niedzielnej, na godz. 9, zapraszamy mieszkańców ul. Grodzieńskiej nr 1 – 30.

Bóg zapłać za wpłaty na parafialny fundusz remontowo budowlany.