• W naszym kościele może przebywać jednocześnie 60 osób! Dodatkowo obowiązuje nas nakaz zakrywania ust maseczką. Do 11 maja Ksiądz Arcybiskup przedłużył dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Gorąco zachęca jednocześnie do uczestniczenia we Mszy św. transmitowanej przez środki społecznego przekazu. Cały czas warto korzystać z możliwości żalu doskonałego i przyjęcia Komunii świętej duchowej.

  • Dzisiejsza Niedziela Biblijna rozpoczyna Tydzień Biblijny pod hasłem "Misterium Słowa, które stało się Chlebem życia". Ten czas ma nas zmobilizować do czytania i szczególnie zainteresować Pismem Świętym. Na końcu kościoła znajdziemy koszyk z cytatami z Pisma św. Weźmy taką kartkę, żeby żyć tym Słowem przez cały tydzień.

  • Majowe w naszym kościele od 1 maja odprawiane będzie o godz. 17.30, także w niedzielę.

  • W uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski 3 maja Msza św. w intencji Ojczyzny o godz. 11. Pozostałe Msze św. w naszym kościele jak w niedzielę czyli o godz. 7, 9, 11 i 18. Procesji nie będzie.

  • W tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca i pierwsza sobota. Okazja do spowiedzi i komunii św. wynagradzającej. Adoracja w I sobotę od 16.30.

  • Spotkanie rodziców przed I Komunią św. dzieci dziś po Mszy św. o godz. 11. Musimy zdecydować co dalej z terminem Komunii św.

  • Bóg zapłać za piękne i dokładne sprzątanie w sobotę, do którego przyszły osoby chętne. Do przygotowania świątyni, na przyszłą sobotę na godz. 9, zapraszamy mieszkańców ul. E. Plater 3  nr 1 – 30.

  • Bóg zapłać za wszystkie ofiary: na parafialny fundusz remontowo budowlany, szczególnie dziękujemy za ofiary indywidualne, które przekazujecie często osobiście oraz wpłacacie na konto. Czasem są to bardzo wzruszające sceny, kiedy starsza Pani mówi, że jest to ofiara z okazji otrzymania 13 emerytury, albo młoda kobieta, która składa teraz ofiarę ponieważ prawdopodobnie w przyszłym miesiącu straci pracę i nie będzie miała pieniędzy. Dziękujemy także za wpłaty przedsiębiorcom, chociaż im w tych czasach nie jest łatwo. Dziękujemy za ofiarę rodzinom Bielawskich i Semeniuków, którzy jak co roku ufundowały paschał. Bóg zapłać rodzinie za ufundowany z niewielkiej emerytury, piękny ornat maryiny do kościoła. Dziękujemy wszystkim na czele z Burmistrzem Wasilkowa za  maseczki i płyn do dezynfekcji, który bardzo się nam przyda do dezynfekcji świątyni.