• W szczególnym dniu jakim jest Święto Miłosierdzia za odmówienie koronki do Miłosierdzia Bożego możemy uzyskać odpust zupełny na zwykłych warunkach. Są nimi: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do grzechu choćby powszedniego, przystąpienie do Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Odpust ten możemy ofiarować za siebie lub też za kogoś ze zmarłych. W obecnych warunkach trzeba przyjąć przede wszystkim Komunię św. duchową.

  • Niedziela dzisiejsza rozpoczyna również Tydzień Miłosierdzia. Celem tego Tygodnia jest budzenie wrażliwości na potrzeby bliźnich: chorych, samotnych, prześladowanych. Doświadczamy Bożego miłosierdzia w naszym życiu i to skłania nas do okazywania miłosierdzia innym.

  • Dzisiaj o godzinie 15. odmówimy w kościele Koronkę do Miłosierdzia Bożego – może być tylko 5 osób - a potem będzie można przyjąć Komunię św. Każda osoba, która jest w stanie łaski uświęcającej może przyjąć Jezusa Eucharystycznego. Przez nieobecność na Mszy Świętej w ostatnie niedziele nie tracimy łaski uświęcającej. Ksiądz Arcybiskup udzielił nam dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii. Do kościoła będziemy wchodzić w małych, pięcioosobowych grupach.

  • W naszym kościele odbywa się codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16 do 18.

  • Od poniedziałku w nabożeństwach może uczestniczyć 60 osób. To radość, że nie będziemy, jako kapłani, sami w kościele ale i zarazem ból, że w Eucharystii nie mogą uczestniczyć wszyscy parafianie. Musimy jednak dostosować się do zaleceń rządowych i Archidiecezjalnych. Przypominam, że wszyscy uczestnicy liturgii przychodzą do kościoła w maseczkach. Zwolnieni są tylko celebransi.

  • Bóg zapłać za piękne sprzątanie w sobotę, tym bardziej, że osoby te przyszły choć nie były wyznaczone. Do przygotowania świątyni, na przyszłą sobotę na godz. 9, zapraszamy także chętnych. Trwa remont Izby Pamięci ks. Rabczyńskiego i jest w związku z tym sporo kurzu także w świątyni.

  • Bóg zapłać za ofiary na parafialny fundusz remontowo budowlany, szczególnie za ofiary indywidualne, które przekazujecie często osobiście oraz te wpłacane na konto.