Kolejne ograniczenia wprowadzone przez państwo:

Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych:

W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym.

Zachęcamy jednak do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

Wprowadzamy ograniczenia w przemieszczaniu się do 11 kwietnia.
https://www.gov.pl/…/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa…

DODATKOWE MSZE ŚW.: W NIEDZIELĘ  7., 9., 10., 11., 13., 18.

w dni powszednie 7., 730., 18.

Kościół jest otwarty od godz. 600 do 1900

aby jeszcze więcej się modlić i wypraszać Miłosierdzie Boże,  odprawić indywidualnie Drogę Krzyżową, odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego…

Wystawienie Najświętszego Sakramentu w dni powszednie od godz. 1600 do 1800

Przypominamy: W mszy lub obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób.