Metropolita Białostocki Abp Tadeusz Wojda wydał zarządzenie w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego. Czytamy między innymi:
Jesteśmy w obliczu próby, która wymaga od nas wszystkich wielkiej dojrzałości i najwyższej odpowiedzialności. Rozprzestrzeniająca się epidemia koronawirusa zmusza nas ona do podejmowania odpowiedzialnych decyzji.

Z racji na najnowsze dyspozycje Władz Państwowych, ogranicza możliwość uczestnictwa wiernych w Mszach św. (w niedziele i w dni powszednie) do osób zamawiających intencję mszalną, a w wypadku pogrzebu, do najbliższej rodziny. We wszystkich Mszach, może brać udział maksymalnie 50 osób. ks. Arcybiskup udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie gorąco zachęcamy, aby trwać na osobistej i rodzinnej modlitwie w łączności ze wspólnotą Kościoła

Arcypasterz poleca uczestniczenie w Mszy św. za pośrednictwem środków przekazu i przypomina o możliwości Komunii św. duchowej. Godziny transmisji Mszy są podane na stronie internetowej naszej parafii czy archidiecezji. Warto w internecie też znaleźć i wysłuchać rekolekcje wielkopostne, ponieważ w tej sytuacji parafialne się nie odbędą.

Żeby umożliwić uczestnictwo odpowiedniej liczby osób wprowadziliśmy dodatkowe Msze niedzielne o godz. 10 i 13. Teraz więc w niedzielę Msze św. są o 7, 9, 10, 11, 13 i 18.

Stolica Apostolska udzieliła odpustu zupełnego wiernym dotkniętym przez koronawirusa, poddanym reżimowi kwarantanny w szpitalach lub we własnych domach. By otrzymać odpust należy odrzucić wszelkie przywiązanie do grzechu, uczestniczyć we Mszy poprzez środki masowego przekazu lub po prostu pomodlić się. „Powinno być to połączone z wolą spełnienia zwykłych warunków odpustu, czyli przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, komunii świętej oraz odmówienia modlitwy według intencji Ojca Świętego, kiedy to stanie się możliwe” – czytamy w dekrecie. Zaznaczono, że pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin chorych i ci, którzy narażając się na zarażenie, pomagają pacjentom z koronawirusem otrzymają ten sam dar odpustu zupełnego na tych samych warunkach. Penitencjaria Apostolska udziela także odpustu osobom nawiedzającym i adorującym Najświętszy Sakrament czy też czytającym Pismo św. przez co najmniej pół godziny, odmawiającym Różaniec św., pobożnie odprawiającym Drogę Krzyżową, albo odmawiającym Koronkę do Bożego Miłosierdzia, aby błagać Boga Wszechmogącego o ustanie epidemii, ulgę dla cierpiących i wieczne zbawienie, dla tych, których Pan Bóg wezwał do siebie.

Otoczmy modlitwą lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, cały personel służby zdrowia oraz pracowników innych służb, którzy często z narażeniem własnego zdrowia, a nawet życia, niosą pomoc chorym i umierającym.

Nasz kościół jest otwarty teraz cały dzień od 7 do 19., aby jeszcze więcej się modlić i wypraszać na ten czas Boże Miłosierdzie. Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16. do 18. oprócz niedziel.

W Internecie zamieszczamy aktualne ogłoszenia i informacje.

We środę uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Dzień Świętości Życia. Zachęcamy do wspólnej modlitwy w rodzinie modlitwą Anioł Pański o godz. 12. Zachęcamy również do podjęcia w tym dniu Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, tj. dziewięciomiesięcznej modlitwy w intencji poczętego dziecka, którego życie jeszcze w łonie matki jest zagrożone.

Jeśli ktoś mógłby pomóc w zorganizowaniu transmisji z naszego kościoła nabożeństw, Mszy św., liturgii Wielkiego Tygodnia prosimy o kontakt.

Na końcu kościoła można nabyć paschałki na stół wielkanocny oraz Drogi Miłosierdzia.

Gorące podziękowania za przygotowanie świątyni do niedzielnej liturgii w ubiegłym tygodniu, dezynfekcję klamek i ławek oraz ofiarę na kwiaty. Na najbliższą sobotę na godz. 9 zapraszamy mieszkańców ul. E. Plater 1  nr 1-40.