Metropolita Białostocki Abp Tadeusz Wojda wydał zarządzenie w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego. Czytamy między innymi:
Jesteśmy w obliczu próby, która wymaga od nas wszystkich wielkiej dojrzałości i najwyższej odpowiedzialności. Rozprzestrzeniająca się epidemia koronawirusa ma już zasięg światowy i trudno jest przewidzieć jakie będą jej skutki. Dlatego zmusza nas ona do podejmowania odpowiedzialnych decyzji, przyjmowania postaw i zachowań, motywowanych wiarą oraz dobrem zarówno własnym jak i innych.

Usilnie proszę wszystkich o głęboką modlitwę osobistą oraz o zachęcanie siebie nawzajem do wytrwałej modlitwy, nawrócenia serca przez sakrament pojednania, adorację Najświętszego Sakramentu.

Z racji na najnowsze dyspozycje Władz Państwowych, ograniczam możliwość uczestnictwa wiernych w Mszach św. (w niedziele i w dni powszednie) do osób zamawiających intencję mszalną, a w wypadku pogrzebu, do najbliższej rodziny. We wszystkich Mszach, może brać udział maksymalnie 50 osób. ks. Arcybiskup udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie gorąco zachęcamy, aby trwać na osobistej i rodzinnej modlitwie w łączności ze wspólnotą Kościoła

Arcypasterz poleca uczestniczenie w Mszy św. za pośrednictwem środków przekazu i przypomina o możliwości Komunii św. duchowej. Godziny transmisji Mszy są podane na stronie internetowej naszej parafii. Warto w internecie też znaleźć i wysłuchać rekolekcji wielkopostnych.

Żeby umożliwić uczestnictwo odpowiedniej liczby osób wprowadziliśmy dodatkowe Msze św niedzielne o godz. 10 i 13. Teraz więc w niedzielę Msze św. o 7, 9, 10, 11, 13 i 18.

Na czas do odwołania należy odłożyć rekolekcje parafialne, spotkania wspólnot, spotkania komunijne i wszystkie inne.

Arcybiskup zaleca przekazywanie znaku pokoju tylko przez skłon głowy oraz przypomina o możliwości udzielania Komunii św. na rękę tym, którzy o to proszą.

Ponieważ Metropolita Białostocki prosi w duchu miłości ewangelicznej o objęcie szczególną opieką chorych i potrzebujących prosimy o szeroko otwarte oczy czy ktoś zwłaszcza z starszych osób nie potrzebuje naszej pomocy, choćby w zakupach. Jeśli nie możemy komuś pomóc zgłośmy to do parafii, postaramy się zapewnić odpowiednią interwencję. Z drugiej strony proszę o zgłaszanie się chętnych, którzy będą mogli udzielić takiej pomocy: np. dowieźć zakupy. Już pierwsze takie osoby się zgłaszają.

Otoczmy modlitwą lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, cały personel służby zdrowia oraz pracowników innych służb, którzy często z narażeniem własnego zdrowia, a nawet życia, niosą pomoc chorym i umierającym.

Nasz kościół jest otwarty teraz cały dzień od 7 do 19., aby jeszcze więcej się modlić i wypraszać na ten czas Boże Miłosierdzie. Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16. do 18. oprócz niedziel.

Wodę święconą można otrzymać w zakrystii, wody w kropielnicach przy wejściu jej nie ma na czas zagrożenia epidemią

Wielkopostne nabożeństwa odbywają się normalnie, ale obowiązują nas ograniczenia ilości do maksymalnie 50 osób.

Gorące podziękowania za przygotowanie świątyni do niedzielnej liturgii w ubiegłym tygodniu, dezynfekcję klamek i ławek oraz ofiarę na kwiaty. Na najbliższą sobotę na godz. 9 zapraszamy mieszkańców Rynku Kilińskiego.