Do wiadomosci uczestników pielgrzymki do Wilna podaję godziny odjazdu z poszczególnych przystanków:

7 marca br wyjazd na pielgrzymkę kaziukową do Wilna odbędzie się według następującego porządku:
Sokółka 
parking przy Kościele pw. św. Antoniego godz. 5.30,
Czarna Białostocka 
przystanek przy ul. Sienkiewicza godz. 5.50
Wasilków 
parking przy cerkwi godz.6.20
Białystok 
parking ul. św. Rocha przy Kościele pw. św. Rocha godz. 6.35.

Prosimy o przybycie na miejsce zbiórki przynajmniej 5 minut przed podanym czasem odjazdu.

Dokumentem uprawniającym do  przekroczenia granicy jest dowód osobisty lub paszport.

Orientacyjny czas powrotu około północy. Rozwiązanie pielgrzymki nastąpi w miejscach porannego wyjazdu.