Gorąco zachęcamy do udziału w wielkopostnych nabożeństwach:

  • Gorzkie Żale z kazaniem w każdą sobotę i niedzielę Wielkiego Postu o 17.30.

  • Droga Krzyżowa dla dzieci w środy o godz. 17.15, dla wszystkich w piątki o godz. 17.15.

  • Godzinki o Męce Pańskiej w każdą niedzielę o godz. 8.30.

W tym roku Rekolekcje Wielkopostne odbędą się czwartek, piątek, sobotę przed Niedzielą Palmową.

Przypominamy, że w naszym kościele odbywa się codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16. do 18. oprócz niedziel. Zapraszamy do cichej modlitwy przed Jezusem. Może to właśnie adoracja będzie postanowieniem wielkopostnym?

W pierwszy czwartek miesiąca modlitwa w intencji powołań pół godziny przed Mszą św., W pierwszy piątek miesiąca w intencjach wynagradzających wystawienie także po Mszy św. porannej i wieczornej. W pierwszą sobotę prowadzona adoracja od godz. 16.30.

W najbliższą środę uroczystość Świętego Kazimierza, patrona naszej Metropolii Białostockiej. Msza św. z udziałem biskupów z metropolii w tym dniu o godz. 18. w par. św. Kazimierza w Białymstoku.

W "Drogach Miłosierdzia" – w numerze jeszcze lutowym – można znaleźć eksternistyczną Akademię Modlitwy, tym razem o modlitwie karmelitańskiej i mistycznych komnatach modlitwy. Jest też Rycerz Niepokalanej.

Na najbliższą sobotę do przygotowania świątyni do niedzielnej liturgii na godz. 9 zapraszamy mieszkańców ul. Błękitnej. Bóg zapłać tym, którzy pięknie trudzili się w ostatnią sobotę.

Stowarzyszenie „Otwarty Dom” Pomoc Polskim Dzieciom na Wschodzie poszukuje rodzin, które zaprosiłyby na Święta Wielkanocne polskie dzieci z Litwy. Dzieci przyjadą do Polski 9 kwietnia w Wielki Czwartek, a odjadą 15. Zebranie rodzin zapraszających odbędzie się dnia 10 marca o godz. 17. w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Hallera 8 w Białymstoku. Informacje na stronie internetowej otwartydom.com.pl

Burmistrz Wasilkowa informuje, że nieodpłatny Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie czynny jest w każdy poniedziałek i środę w godz. 17. - 19. przy ul. Polnej, pod przedszkolem.

Dziś odbędzie się Białostocki Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wymarsz o godz. 17. spod budynku Kina TON w kierunku Cmentarza Wojskowego przy ul. 11 listopada, gdzie uroczystości zakończy modlitwa.


KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

W związku z możliwością pojawienia się koronawirusa na terenie Polski, zachęcam duchowieństwo i wiernych do zachowania zwiększonej ostrożności. W ewentualnych ogniskach tego zjawiska należy – w kościołach i pomieszczeniach parafialnych – przez czas jego trwania starać się o pomniejszenie ryzyka zachorowań poprzez zwrócenie szczególnej uwagi na zachowywanie podstawowych zasad higieny.

Ponieważ istnieje wiele dróg przenoszenia się tego wirusa – a komunikacja między ludźmi jest dzisiaj bardzo intensywna – trzeba, aby księża biskupi w swoich diecezjach, w ośrodkach, w których pojawiłoby się takie zagrożenie, przekazali wiernym informację o możliwości przyjmowania na ten czas Komunii świętej duchowej lub na rękę.

Komunia duchowa jest to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiego zjednoczenia z Jezusem, jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi, lecz poza przestrzenią sakramentalną. Składa się ona z trzech elementów: wzbudzenia wiary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, miłości skierowanej ku Niemu oraz pragnienia, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie.

Kto ma obawy przed zarażeniem, ten nie powinien w tym czasie korzystać z wody święconej umieszczonej w kropielnicach.

Pamiętajmy, że w czasie każdego zagrożenia życia społeczności ludzkiej odwoływano się zawsze do mocy gorącej modlitwy i skuteczności sakramentów. Dlatego zachęcam wszystkich do ożywienia głębokiej wiary w moc Eucharystii i polecania Panu Bogu tej sprawy w modlitwie powszechnej.


+ Stanisław Gądecki Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)