Droga Krzyżowa dla wszystkich w piątki o godz. 17.15

Droga Krzyżowa dzieciom we środy o 17.15.

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w soboty i niedziele o 17.30.

Godzinki o Męce Pańskiej w każdą niedzielę o godz. 8.30.

Odpust zupełny w Wielkim Poście można uzyskać za udział w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach oraz za udział w Rekolekcjach Wielkopostnych.

Wielkopostne Rekolekcje Parafialne w tym roku piątek i sobota przed Niedzielą Palmową.

Przypominamy, że w naszym kościele odbywa się codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17 do 18 oprócz środy (Droga Krzyżowa dzieci 17.15), piątku (Droga Krzyżowa 17.15) i niedziel. Zapraszamy do cichej modlitwy przed Jezusem.

W okresie Wielkiego Postu, który jest czasem pokuty i nawrócenia, Kościół, przypominając słowa Jezusa, proponuje trzy drogi przybliżania się do Boga: post, jałmużnę i modlitwę.

Kodeks prawa kościelnego na temat postu i wstrzemięźliwości podaje: Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, obowiązani są na podstawie prawa Bożego czynić pokutę. Żeby jednak wszyscy przez jakieś wspólne zachowanie pokuty złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, w które wierni powinni modlić się w sposób szczególny, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość.

W Kościele dniami i okresem pokutnym jest Wielki Post oraz poszczególne  piątki całego roku. W każdy piątek przez cały rok obowiązuje katolika wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

W Środę Popielcową obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post. Powstrzymanie się od zabaw obowiązuje przez cały okres Wielkiego Postu.

Natomiast post, to znaczy: trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden do syta, obowiązują w Środę Popielcową oraz w Wielki Piątek.

Zwróćmy uwagę że wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje do końca życia. Natomiast tylko post do rozpoczęcia sześćdziesiątego roku życia.

Zawsze można zrobić dodatkowe postanowienie.