Dziś przypada Niedziela Słowa Bożego. Na zakończenie Jubileuszu Miłosierdzia papież Franciszek prosił, aby „jedna niedziela została w całości poświęcona słowu Bożemu, aby zrozumieć niewyczerpalne bogactwo pochodzące z tego nieustannego dialogu między Bogiem a Jego ludem”. Dziś podczas Eucharystii w Bazylice św. Piotra Papież Franciszek przekaże Biblię 40-osobowej delegacji przedstawicieli różnych stanów Ludu Bożego. Uroczyście wprowadzony też zostanie lekcjonarz, który był obecny w bazylice podczas wszystkich sesji Soboru Watykańskiego II.

2 lutego, przypada święto Ofiarowania Pańskiego czyli Matki Bożej Gromnicznej. Msze św., z poświęceniem gromnic, będą odprawiane tak jak w każdą niedzielę. Dziś po każdej Mszy św., można u Siostry przed kościołem nabyć gromnice do poświęcenia. Gromnice zapalamy w domu np. podczas kolędy, wspólnej modlitwy rodzinnej, gdy przychodzi kapłan z Panem Bogiem do chorego. Wkłada się gromnicę także w dłoń umierającego, aby Matka Boża prowadziła go do Jezusa, Zbawiciela.

2 lutego to także Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. W tym dniu ofiary na tacę, przeznaczone będą na zakony klauzurowe.

Codzienną adorację Najświętszego Sakramentu wznawiamy od 1 lutego. Rozpoczyna się ona od godz. 16 i trwa do wieczornej Mszy św. To okazja do bliskiego spotkania z Panem Jezusem,

W tygodniu przypada pierwsza sobota, prowadzona adoracja o godz. 17.

W niedzielę w naszym kościele odbędzie się projekcja filmu Ostatnie Wezwanie. To film o przesłaniu Matki Bożej na dzisiejsze czasy. Podczas każdej mszy krótkie świadectwo współorganizatora wydarzenia "Różaniec do Granic" i "Polski pod Krzyżem". Projekcja odbędzie się po Mszy św o godz. 18. Po filmie adoracja Najświętszego Sakramentu wraz z Aktem Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej Polski. Przez całą niedzielę po każdej mszy będzie można nabyć za dobrowolną ofiarą film „Ostatnie Wezwanie” i pozostałe filmy.

W ramach konferencji dla Kół Żywego Różańca za tydzień po Mszy św. o 9 wyżej wspomniane świadectwo Bartosza Linka, następnie różaniec.

Po Mszy o 11 procesja, a po niej zapraszamy na koncert kolęd, który będzie stanowił pożegnanie żłóbka. Wystąpi schola „AVEO” z parafii Podwyższenia Krzyża w Grabówce oraz nasz chór parafialny.

Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku organizuje rekolekcje dla młodzieży męskiej pod hasłem „On żyje i chce, abyś żył”. Od 31 stycznia do 2 lutego mogą wziąć w nich udział osoby powyżej 16. roku życia. Więcej szczegółów na stronie internetowej seminarium.

Kolęda w tym tygodniu: Poniedziałek ul. E. Plater VII kl. 1 i 2, 3 i 4,  wtorek ul. Czysta blok 23 kl. 6, 7, 8, 9, 10.

Są jeszcze do nabycia styczniowe numery Dróg Miłosierdzia.

Na najbliższą sobotę do przygotowania kościoła zapraszamy mieszkańców ul. Białostockiej od numeru 1 do 20. Dziękujemy za sprzątanie w ubiegłą sobotę.

Przypominamy, że do końca kolędy kancelaria czynna rano 730–830, po południu 15–1530. Od środy normalnie, czyli rano 730–830, po południu 1630–1730.