Roraty, specjalna Msza św. do Matki Bożej, odprawiana tylko w Adwencie w poniedziałki, środy i czwartki o godz. 18.; w soboty o godz. 7. rano; Na Roraty weźmy ze sobą świece – symbol naszego oczekiwania na Pana. Zapraszamy wszystkich na te szczególne Msze.

Roraty – to zasadniczo Msza o wschodzie słońca w okresie Adwentu. Jest to tak zwana Msza wotywna o Najświętszej Maryi Pannie.

Nazwa mszy pochodzi od jej introitu (antyfony początkowej), który zaczyna się od słów „rorate cæli desuper” („spuśćcie rosę niebiosa”).

Warto na nie się wybrać, nawet jeśli są odprawiane bardzo wczesnym rankiem. Szczególnej wymowy nabierają wówczas słowa: "Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość…". Ta Msza jest jednym ze znaków szczególnej obecności Maryi w okresie adwentu, gdyż to Ona oczekiwała Mesjasza w sposób szczególny. Przeżywała Ona adwent oczekiwania jako córka Izraela, jako Matka Pana Jezusa i jako Matka Kościoła.


Charakterystycznym elementem Rorat jest zapalanie specjalnej świecy ozdobionej białą wstęgą. Świeca ta - roratka - umieszczana jest w pobliżu ołtarza jedynie w Adwencie. Symbolizuje Najświętszą Maryję Pannę. Współcześnie z uwagi na udział dzieci i młodzieży Roraty odprawia się często wieczorem. W niektórych parafiach dzieci przychodzą na msze roratnie z zaświeconymi lampionami. 

Świeca roratnia stanowi symbol Maryi, która w czasie adwentu "niesie w łonie" Chrystusa, określanego mianem "prawdziwej światłości".

Rekolekcje adwentowe rozpoczynamy 8. grudnia. Nauki rekolekcyjne w będzie prowadził ks. Adam Anuszkiewicz, diecezjalny egzorcysta, pracujący na co dzień w parafii Ducha św. oraz kapelan Zakładu Poprawczego. Msze św. z nauką rekolekcyjną o 9., 16. i 18. Warto w nich uczestniczyć i odbyć spowiedź przed świętami, aby czystym sercem czekać na przyjście Jezusa.

https://www.niedziela.pl/artykul/60959/nd/Z-lampionem-czekajac-na-Chrystusa