Roraty, specjalna Msza św. do Matki Bożej, odprawiana tylko w Adwencie - w naszym kościele - w niedziele, poniedziałek i czwartek o godz. 7. rano; w środy i soboty o 18.

Roraty – to zasadniczo Msza o wschodzie słońca w okresie Adwentu. Jest to tak zwana Msza wotywna o Najświętszej Maryi Pannie.

Nazwa mszy pochodzi od jej introitu (antyfony początkowej), który zaczyna się od słów „rorate cæli desuper” („spuśćcie rosę niebiosa”).

Warto na nie się wybrać, nawet jeśli są odprawiane bardzo wczesnym rankiem. Szczególnej wymowy nabierają wówczas słowa: "Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość…". Ta Msza jest jednym ze znaków szczególnej obecności Maryi w okresie adwentu, gdyż to Ona oczekiwała Mesjasza w sposób szczególny. Przeżywała Ona adwent oczekiwania jako córka Izraela, jako Matka Pana Jezusa i jako Matka Kościoła.


Charakterystycznym elementem Rorat jest zapalanie specjalnej świecy ozdobionej białą wstęgą. Świeca ta - roratka - umieszczana jest w pobliżu ołtarza jedynie w Adwencie. Symbolizuje Najświętszą Maryję Pannę. Współcześnie z uwagi na udział dzieci i młodzieży Roraty odprawia się często wieczorem. W niektórych parafiach dzieci przychodzą na msze roratnie z zaświeconymi lampionami. 

Świeca roratnia stanowi symbol Maryi, która w czasie adwentu "niesie w łonie" Chrystusa, określanego mianem "prawdziwej światłości".


Wieniec adwentowy – znany w Polsce od ponad 160 lat. Na zielonym wieńcu umieszcza się 4 świece oznaczające 4 niedziele Adwentu. Zapala się na wieńcu tyle świec ile było już niedziel adwentowych. 
Zapalanie kolejnych świec podczas modlitwy stanowi znak czuwania i gotowości na przyjście Chrystusa.


https://www.niedziela.pl/artykul/60959/nd/Z-lampionem-czekajac-na-Chrystusa