Procesja Wodna popłynęła rzeką Supraśl z Nowodworc do Wasilkowa 15 sierpnia. Wzięło w niej udział około 100 osób na wodzie i jeszcze więcej na lądzie, przy ołtarzach, które wyznaczały przystanki procesji.

Procesja Wodna to szczególna modlitwa do Matki Bożej, połączona z rekreacją. To szczególna procesja bo na wodzie. Procesja to okazja do integracji mieszkańców, modlitwy do Matki Bożej Miłosierdzia oraz do rekreacji w pięknym otoczeniu.

Przy 4. stacjach modlitewnych słuchaliśmy słów Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego w związku z zbliżającą się Jego beatyfikacją..

Na tratwie, na czele procesji, był umieszczony obraz Matki Bożej Miłosierdzia, który jest kopią wizerunku z Ostrej Bramy. Jest to obraz ważny historycznie dla mieszkańców, ponieważ był umieszczony pierwotnie przez ks. Wacława Rabczyńskiego, budowniczego nowego kościoła w Wasilkowie, w głównym ołtarzu, zastąpiony później przez obraz papieski. Obecność tego wizerunku i modlitwa do Matki Miłosierdzia przy każdej z czterech stacji to okazja do popularyzacji kultu Matki Bożej Miłosierdzia w wasilkowskich plenerach.