9. Podlaska Biesiada Trzeźwości pod hasłem: Wdzięczność – przywilej czy obowiązek.

Czym jest Biesiada Trzeźwości i dlaczego nazywa się tak a nie inaczej.


W wielowiekowej historii Polski biesiadowanie kojarzyło się z wypijaniem dużej ilości alkoholu w rożnej postaci w zależności od majętności pijących .

Takie działania powodowały iż mimo tzw. wolności w znacznym stopniu naród stawał się zniewolony i łatwy w manipulowaniu nim .W ponad tysiącletniej historii Państwa Polskiego Chrześcijańskie pojęcie uczty , biesiadowania , czy wieczerzania sprowadzało się do zwykłego upijania się. Taka postawa była bardzo na rękę wrogom zewnętrznym i wewnętrznym naszej Ojczyzny. Dziś nadał się kultywuje się taką i podobną postawę ale w znacznie mniejszym wymiarze albowiem świadomość narodowa i zdecydowane stanowisko kościoła pokazują tragizm takiego działania. W latach 30 ubiegłego wieku dwóch ludzi w oparciu o biblię i własne doświadczenia opracowało program na rzecz osób chcących trzeźwieć a jego podstawowym elementem jest zawierzenie siebie i swego problemu Panu Bogu.

Program ten do dnia dzisiejszego jest najbardziej produktywny ze wszystkich form pomocy osobom uzależnionym. W Polsce zaczęły powstawać rożne inicjatywy w tym temacie w oparciu o zawierzenie Bogu swego problemu i tak na dzień dzisiejszy do największych należą spotkania w Częstochowie i Licheniu gdzie tysiące ludzi zjeżdża by podziękować za dar trzeźwienia lub prosić o łaskę wyjścia z nałogu kogoś bliskiego. Jest także czas i okazja by podzielić się swoja radością z innymi oraz posłuchać innych.

W regionie Podlaskim jest niewiele takich spotkań więc jako osoby niepijące jakiś czas pragniemy by impreza pod nazwa Podlaska Biesiada Trzeźwości była otwarta szerzej, a jej główny punkt Biesiada przy Stole Pańskim (Msza Święta) była wspaniałą ucztą duchowa dla wszystkich uczestników spotkania.

Pierwsze spotkanie Ruch Abstynencki zorganizował w sierpniu 1999 roku w sanktuarium Matki Bolesnej Święta Woda i takich spotkań było 8 by na 4 lata zawiesić organizacje takich spotkań i od 2011 roku wznowiono organizowanie spotkań, które co roku się powiększają, albowiem gościnność parafii NMP Matki Miłosierdzia zachęca do uczestnictwa w takich imprezach.


Piotr Kisielewicz